Eljárás : 2009/2039(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0281/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0281/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 06/05/2009 - 4.8

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0355

JELENTÉS     
PDF 115kWORD 59k
2009. április 29.
PE 423.865v02-00 A6-0281/2009

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

(9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

III. szakasz – Bizottság

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jutta Haug

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

(9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. december 18-án fogadtak el véglegesen(2),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2009. április 8-án előterjesztett 4/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (SEC(2009)0496),

–   tekintettel a Tanács által 2009. április 27-én megállapított, 4/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0281/2009),

A. mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet az 1a. és a 2. fejezet vonatkozásában a többéves pénzügyi keret felső korlátjának módosításáról szól,

B.  mivel a 4/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak az előírások szerinti belefoglalása a 2009. évi költségvetésbe,

1.  tudomásul veszi a 4/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 4/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(2)

HL L 69., 2009.3.13.,

(3)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő, ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” merülnek fel.

A Bizottság javaslatának tartalma

A költségvetési hatóság és a Bizottság között április 2-án tartott háromoldalú megbeszélésen megállapodás jött létre az európai gazdaságélénkítési terv finanszírozásával kapcsolatban két, rendeletre irányuló javaslatról, mégpedig az energiaágazatbeli projektek finanszírozásáról és a szélessávú internet finanszírozásáról a vidéki térségekben, valamint a közös agrárpolitika félidős felülvizsgálata (állapotfelmérés) keretében a vidékfejlesztés támogatásáról.

A megállapodást követően a Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezetet dolgozott ki, amelyben javasolja a 2009. évi költségvetésben

- 2 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 76,2 millió euró összegű kifizetési előirányzat beállítását a gazdasági fellendülés támogatására irányuló energiaágazatbeli projektek javára;

valamint

- 600 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat beállítását a szélessávú internet vidéki területeken történő fejlesztésére, valamint az agrárpolitika állapotfelmérésére.

Az energiaágazatbeli projektekről szóló rendeletre irányuló javaslat vonatkozásában az előzetes költségvetés-módosítási tervezet a következő sorokat érinti:

Nómenklatúra

Tétel címe

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

2009-ben (euróban kifejezve)

Kifizetési előirányzatok 2009-ben (euróban kifejezve)

 

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására

2 000 000 000

76 200 000

06 01 04 13

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Igazgatási kiadások

1 200 000

1 200 000

06 04 14 01 

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Energiahálózatok

1 188 400 000

75 000 000

06 04 14 02

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – A szén-dioxid elkülönítése és tárolása

526 400 000

 

06 04 14 03

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer

284 000 000

 

A szélessávú infrastruktúra és az agrárpolitika állapotfelmérése vonatkozásában a 4/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet a 05 04 05 01. jogcímen szereplő 2009. évi kötelezettségvállalási előirányzatok 600 millió euróval történő emelését javasolja.

Ez a költségvetés-módosítás kapcsolódik a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást a többéves pénzügyi keret vonatkozásában módosító határozattervezethez (Böge-jelentés), mely szerint az 1a. fejezet felső határát 2 milliárd euróval kell emelni 2009-ben a 2. fejezet felső határának ugyanilyen összegű csökkentése révén.

Ami a gazdaságélénkítési terv számára beállítandó 5 milliárd euróról április 2-án létrejött globális megállapodást illeti, a költségvetési hatóság beleegyezett abba, hogy a fennmaradó 2,4 milliárd eurót egy kompenzációs mechanizmus révén fogják biztosítani a jogi keretében tervezett valamennyi eszköz felhasználásával és az együttdöntési eljárás hatálya alá tartozó programok pénzügyi kerete és az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül, a 2010-es költségvetési eljárásról folytatott tárgyalások és adott esetben legkésőbb a 2011-es költségvetési eljárásról folytatott tárgyalások alkalmából.

Az előadó a 4/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet módosítás nélküli elfogadását javasolja.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.4.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

 

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Reimer Böge, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Alexandru Nazare, Nina Škottová, László Surján, Glenn Bedingfield, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Esko Seppänen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Michael Gahler, Paul Rübig

Utolsó frissítés: 2009. április 30.Jogi nyilatkozat