Eljárás : 2009/2129(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0073/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0073/2010

Viták :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.29
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


JELENTÉS     
PDF 161kWORD 90k
2010. március 25.
PE 430.457v02-00 A7-0073/2010

az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Véronique Mathieu

PR_DEC_Agencies

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0073/2010),

1.  mentesítést ad az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(5),

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0073/2010),

1.  jóváhagyja az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(9),

–   tekintettel a Tanács 2010 február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0073/2010),

A. mivel a Számvevőszék fenntartásokat fogalmazott meg a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságára és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában,

B.  mivel a hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében a Számvevőszék pozitív megbízhatósági nyilatkozatot adott,

C. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságának 2007-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról nem tudott véleményt kialakítani, és rámutatott arra, hogy a Galileo projekt teljes felépítését felülvizsgálták a 2007-es évben, továbbá hogy a hatóság beszámolója bizonytalan jogi környezetben készült,

D. mivel a hatóság 2006-ban pénzügyileg függetlenné vált,

E.  mivel 2009. április 23-án a Parlament megadta a mentesítést az Európai GNSS Ellenőrzési Hatósága ügyvezető igazgatójának a hatóság 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(13), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásában a Parlament többek között:

 megjegyezte, hogy a hatóság számára ténylegesen rendelkezésre bocsátott előirányzatok (210 000 000 EUR) egyértelműen alacsonyabbak voltak a Galielo program késedelmei miatt,

 aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Számvevőszék a költségvetés végrehajtását illetően a következő hiányosságokat állapította meg: a működési tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok alacsony felhasználási szintje (63% a kötelezettségvállalások és 51% a kifizetések esetében); egyértelmű kapcsolat hiánya a hatóság munkaprogramja és a költségvetés között; se nem indokolt, se nem dokumentált átcsoportosítások; a beszedési utalványok ismétlődő késedelmes könyvelése; a költségvetés végrehajtásának következetlen bemutatása;

 tudomásul vette a Számvevőszéknek a Galileo projekt eszközeire vonatkozó bírálatát, miszerint a hatóság nem tudott elegendő információval szolgálni beszámolójában, mivel 2007 végéig nem készült lista az Európai Űrügynökség (ESA) birtokában lévő eszközökről;

Költségvetési és pénzügyi irányítás

1.  sajnálja, hogy a Számvevőszék fenntartásokat fogalmazott meg a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságára és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában;

2.  megállapítja, hogy a hatóság úgy döntött, az eredmények bemutatásakor figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a Galileo és az EGNOS program hatósági irányítása megszűnik, miután – a tervek szerint – a hatóság az eszközöket, illetve pénzeszközöket véglegesen átadta a Bizottságnak 2008. első negyedévével bezárólag;

3.  tudomásul veszi, hogy a 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(14) 2008. július 25-én lépett hatályba, valamint hogy a Galileo és az EGNOS program irányítási feladatának a Bizottságra való átruházása ellenére a Bizottság 95 000 000 eurót utalt a hatóság bankszámlájára 2008. december 24-én; sajnálja, hogy ennek megfelelő költségvetés-módosításra viszont nem került sor;

4.  megállapítja, hogy a 683/2008/EK rendelet hatálybalépése után 2008-ban a hatóság költségvetésének igen jelentős (a 2007-es 436 500 000 euróról 22 700 000 euróra történő) csökkentéséről született döntés;

5.  aggódik amiatt, hogy jóllehet a 683/2008/EK rendelet értelmében a Bizottság feladata lett 2009. január 1-jétől az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) pénzeszközeinek kezelése és e programok végrehajtása, 2008 végéig még semmilyen tevékenység és semmilyen eszköz nem került át a Bizottsághoz, valamint aggódik amiatt, hogy a Bizottság és a hatóság közötti új hatáskörmegosztás nem tükröződik a vonatkozó éves beszámolókban; megtudta a Számvevőszéktől, hogy a hatóságnak az 58 400 000 EUR összeget a Bizottság felé fennálló tartozásnak kellett volna tekintenie, nem pedig a Bizottságtól kapott előfinanszírozásként kellett volna feltüntetnie azt; megállapítja továbbá, hogy az Európai Űrügynökségnek fizetendő 55 600 000 eurónak nem kellett volna szerepelnie a beszámolóban, mivel ez az összeg az Európai Közösségeknek a Galileo és az EGNOS programhoz való hozzájárulása és a Bizottság hatáskörébe tartozik;

6.  tudomásul veszi ugyanakkor a hatóság válaszát, amelyben azzal igazolja magát, hogy a Bizottság hivatalosan megerősítette, hogy csak 2009. július 31-től számítva fogadja az átadott eszközöket, mivel 2009. június végéig nem született megállapodás a Bizottsággal az átadás módjáról;

7.  utal a Számvevőszék 7/2009. sz. különjelentésében a Bizottsághoz mint a Galileo program új irányítójához intézett ajánlásokra;

Belső ellenőrzés

8.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2007 novemberében elvégezte a belső ellenőrzést, majd 2008 októberében és 2009 decemberében a nyomonkövetési ellenőrzéseket; megjegyzi, hogy az IAS által megfogalmazott, még végrehajtásra váró további két fontos ajánlás az érzékeny álláshelyekre és a munkaköri leírásokra vonatkozik;

oo  o

9.  utal a mentesítési határozatot kísérő, horizontális jellegű egyéb észrevételekre, amelyek az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2010. április ...-i állásfoglalásában(15) szerepelnek.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

HL C 304., 2009.12.15., 100. o.

(2)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(3)

HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(4)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(5)

HL C 304., 2009.12.15., 100. o.

(6)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(7)

HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(8)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(9)

HL C 304., 2009.12.15., 100. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(12)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(13)

HL L 255., 2009.9.26., 162. o.

(14)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 683/2008/EK rendelete az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról (HL L 196., 2008.7.24., 1. o.).

(15)

Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010).

Utolsó frissítés: 2010. április 9.Jogi nyilatkozat