Postup : 2009/0081(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0302/2010

Předložené texty :

A7-0302/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0414

DOPORUČENÍ     ***
PDF 126kWORD 56k
9. listopadu 2010
PE 428.155v03-00 A7-0302/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska

(11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Herbert Reul

Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska

(11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11363/2010),

–   s ohledem na návrh Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska (13753/2009),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0183/2010),

–   s ohledem na článek 81, čl. 90 odst. 8 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0302/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Japonska.


POSTUP

Zjednodušený postup – datum přijetí rozhodnutí

26.10.2010

 

 

 

Poslední aktualizace: 11. listopadu 2010Právní upozornění