Postup : 2009/0160(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0303/2010

Předložené texty :

A7-0303/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0413

DOPORUČENÍ     ***
PDF 128kWORD 57k
9. listopadu 2010
PE 438.283v03-00 A7-0303/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Herbert Reul

Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11365/2010 ),

–   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů o vědeckotechnické spolupráci, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (05475/2010),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0184/2010),

–   s ohledem na článek 81, čl. 90 odst. 8 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0303/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Faerských ostrovů.


POSTUP

Zjednodušený postup – datum přijetí rozhodnutí

26.10.2010

 

 

 

Poslední aktualizace: 11. listopadu 2010Právní upozornění