Postup : 2009/0065(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0304/2010

Předložené texty :

A7-0304/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0415

DOPORUČENÍ     ***
PDF 126kWORD 56k
9. listopadu 2010
PE 450.620v02-00 A7-0304/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím

(11362/2010 – C7-0182/2010 – 2009/0065(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Herbert Reul

Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím

(11362/2010 – C7-0182/2010 – 2009/0065(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11362/2010),

–   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o vědecko-technické spolupráci (11790/2009),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0182/2010),

–   s ohledem na článek 81, čl. 90 odst. 8 a čl.46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0304/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Jordánského hášimovského království.


POSTUP

Zjednodušený postup – datum přijetí rozhodnutí

26.10.2010

 

 

 

Poslední aktualizace: 11. listopadu 2010Právní upozornění