Postup : 2009/0062(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0306/2010

Předložené texty :

A7-0306/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0412

DOPORUČENÍ     ***
PDF 126kWORD 58k
4. listopadu 2010
PE 450.616v02-00 A7-0306/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou

(11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Herbert Reul

Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou

(11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11364/2010),

–   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0187/2010),

–   s ohledem na článek 81, čl. 90 odst. 8 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0306/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s obnovením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ukrajiny.


POSTUP

Zjednodušený postup – datum přijetí rozhodnutí

26.10.2010

 

 

 

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2010Právní upozornění