Postopek : 2010/0259(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0095/2011

Predložena besedila :

A7-0095/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/05/2011 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0208

POROČILO     ***I
PDF 143kWORD 70k
28. marec 2011
PE 460.873v01-00 A7-0095/2011

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo  (kodificirano besedilo)

(KOM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Sajjad Karim

(Kodifikacija – člen 86 poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo  (kodificirano besedilo)

(KOM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0506),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0285/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–   ob upoštevanju členov 86 in 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0095/2011),

A. ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  kot svoje stališče na prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 15. november 2010

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo  (kodificirano besedilo)

KOM(2010)0506 z dne 24.9.2010 – 2010/0259(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z njegovim odstavkom 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 19. oktobra 2010, da bi proučila omenjeni predlog Komisije.

Posvetovalna skupina je po proučitvi(1) predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji Direktive Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1986 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo, soglasno ugotovila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                                          pravni svetovalec                                generalni direktor

(1)

              Posvetovalna skupina je imela na voljo 22 jezikovnih različic predloga in je delala na podlagi angleške različice, ki je izvirna jezikovna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Označbe ali znaki za identifikacijo serije, v katero spada živilo

(kodificirana različica)

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD)

Datum predložitve EP

24.9.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

7.10.2010

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sajjad Karim

1.12.2010

 

 

Datum sprejetja

22.3.2011

 

 

 

Datum predložitve

28.3.2011

Zadnja posodobitev: 31. marec 2011Pravno obvestilo