Eljárás : 2010/0180(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0347/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0347/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0480

AJÁNLÁS     ***
PDF 144kWORD 69k
2011. október 13.
PE 469.888v02-00 A7-0347/2011

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Olga Sehnalová

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (09189/2011);

–   tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Jordán Hasimita Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodásra (14366/2010);

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdése, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontja, valamint 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdésének megfelelően a Tanács által benyújtott egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0122/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0347/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Jordán Hasimita Királyság kormányának és parlamentjének


INDOKOLÁS

A megállapodás célja

Az Európai Unió és Jordánia közötti légi járatokat jelenleg az egyes tagállamok és Jordánia közötti kétoldalú megállapodások alapján működtetik. A horizontális légiközlekedési megállapodás 2008. évi megkötése lehetővé tette, hogy Jordánia összehangolja kétoldalú megállapodásait az Európai Uniós joggal.

Az Európai Bizottság nemrégiben zárta le az Európai Unió és Jordánia közötti euromediterrán légtérről szóló, jóval nagyratörőbb, átfogó megállapodásra irányuló tárgyalásokat, amely megállapodás felváltja a kétoldalú megállapodásokat. A megállapodás egyforma feltételeket szab a 27 tagállam összes légiközlekedési vállalata számára, és nemzetiségtől függetlenül mindegyik részesül annak előnyeiből. Az európai uniós légiközlekedési vállalatok szabadon üzemeltethetik járataikat az Európai Unió és Jordánia bármely pontja között, míg mostanáig e szolgáltatások nyújtása többek között az adott tagállam és Jordánia közötti kétoldalú megállapodás meglététől függött.

A megállapodás célkitűzései a következők:

- fokozatos piacnyitás az útvonalakhoz és a kapacitáshoz való hozzáférés tekintetében, viszonossági alapon;

- megkülönböztetésmentesség és egyenlő feltételek biztosítása a gazdasági szereplők számára az európai uniós szerződésekben foglalt elvek alapján;

- a légi közlekedésre vonatkozó jordán jogszabályoknak az európai uniós joghoz való igazítása a biztonság, a védelem és a légi irányítás tekintetében.

A megállapodás 21. cikke a megállapodás végrehajtásáért felelős vegyes bizottság felállításáról rendelkezik. A vegyes bizottság ösztönözni fogja az új jogszabályi vagy szabályozási kezdeményezésekről vagy fejleményekről szóló szakértői szintű eszmecseréket, és mérlegeli a megállapodás továbbfejlesztésének lehetséges területeit. A vegyes bizottság a Bizottság és a tagállamok képviselőiből áll.

Eljárás

A Tanács 2007 novemberében felhatalmazta a Bizottságot, hogy Jordániával tárgyalásokat kezdjen a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás megkötéséről. A két fél 2010. március 17. parafálta a megállapodástervezetet. A megállapodást 2010. december 15-én írták alá. A megállapodás nem ideiglenes alkalmazású. 2011. május 17-i levelében a Tanács kéri, hogy a Parlament járuljon hozzá a megállapodás megkötéséhez.

A megállapodás mind az Európai Unió, mind a tagállamok hatáskörébe tartozó területeket érint. A megállapodás megkötéséhez tehát nem elegendő az uniós szintű ratifikáció, hanem azt a tagállamok nemzeti parlamentjeinek szintjén is jóvá kell hagyni.

Az Európai Parlament az eljárási szabályzat 81. cikke értelmében az egyetértési eljárás keretében nyilvánít véleményt a megállapodásról. Módosítások benyújtásának helye nincs.

Az előadó ajánlása

Az Európai Unió és Jordánia közötti kapcsolatok a 2002-ben életbe lépett társulási megállapodáson alapszanak, amelynek célkitűzése az Európai Unió és Jordánia közötti szabadkereskedelmi térség létrehozása. A két fél ezen túlmenően szorosan együttműködik a demokratikus reformok végrehajtásában és a jordán gazdaság modernizálásában. Szaúd-Arábia után az Európai Unió Jordánia legnagyobb kereskedelmi partnere.

A Jordániával létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötése régóta kiemelt fontosságú az EU számára, és jelentős szerepet játszik az Európai Szomszédságpolitika alakításában.

A Bizottság számára készített külső tanulmányok szerint az EU–Jordánia euromediterrán légiközlekedési megállapodás a tényleges piacnyitás első évében 54 000-rel több utast jelentene, a fogyasztók számára pedig legalább évi 30 millió euró hasznot biztosítana. A Marokkóval 2006-ban megkötött kereskedelmi megállapodás eredményeképpen az Európai Unió és Marokkó közötti légiközlekedési szolgáltatások jelentős fejlődésnek indultak.

A megállapodás előirányozza a kiterjesztés lehetőségét az összes többi euromediterrán partnerrel megvalósítandó euromediterrán közös légtér létrehozása céljából.

Az előadó úgy véli, hogy az EU–Jordánia közötti légiközlekedési megállapodás megkötése az uniós állampolgárok és vállalkozások igényeit elégíti ki, és összhangban áll az európai szomszédságpolitika célkitűzéseivel. Ezért javasolja, hogy az Európai Parlament hagyja jóvá a megállapodást.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Margrete Auken

Utolsó frissítés: 2011. november 3.Jogi nyilatkozat