Procedură : 2011/0090(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0450/2011

Texte depuse :

A7-0450/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/01/2012 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RECOMANDARE     ***
PDF 156kWORD 73k
21 decembrie 2011
PE 464.988v01-00 A7-0450/2011

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

(09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Vital Moreira

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

(09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09737/2011),

–   având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (09738/2011),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0202/2011),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A7-0450/2011),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Georgiei.


EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană (UE) și Georgia au încheiat un acord care are drept scop protejarea reciprocă a indicațiilor geografice care acoperă o gamă largă de produse agricole, printre care brânzeturi, uleiuri și grăsimi, pâine și produse de patiserie, fructe, legume, cereale, carne proaspătă și produse din carne, pește proaspăt și fructe de mare, vinuri, băuturi spirtoase și bere.

Acest acord reprezintă un pas înainte făcut de ambii parteneri, prevăzut în Acordul de parteneriat și cooperare care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999. Încheierea acestui acord a fost posibilă odată cu aderarea Georgiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în 2000. Acest acord a fost descris ca fiind un acord bilateral pentru protecția indicațiilor geografice, acord ce reprezintă o premieră în materie de acorduri de acest tip încheiate cu o țară din vecinătatea europeană.

Într-adevăr, Georgia, în calitate de țară membră OMC, a semnat Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS) încă de la aderare. Astfel, Georgia recunoaște noțiunea de indicații geografice ca denumiri geografice folosite pentru a identifica originea și calitatea, precum și reputația sau alte caracteristici ale produselor. Prin urmare, UE și Georgia au avut posibilitatea de a se baza pe această înțelegere pentru a încheia un acord care să încurajeze comerțul cu produse agricole și alimentare originare atât de pe teritoriul Georgiei, cât și al UE, respectând caracteristicile privind calitatea și originea produselor provenind din ambele țări partenere.

Acordul este cuprinzător și compatibil cu angajamentele asumate în conformitate cu Acordul TRIPS. Părțile se pun de acord cu privire la criteriile și procedurile care condiționează înregistrarea unei indicații geografice pe teritoriul lor, având în vedere că se pot adăuga noi indicații geografice dacă niciuna dintre părți nu are obiecții și se va înființa un comitet mixt format din reprezentanți ai ambelor părți, care să monitorizeze punerea în aplicare a acordului și să îmbunătățească cooperarea bilaterală în domeniul indicațiilor geografice.

Acordul aduce beneficii specifice pentru ambele părți:

· Din punctul de vedere al UE, acest acord bilateral ar trebui să garanteze că circa 820 de indicații geografice legate de produse alimentare, 1930 legate de vinuri și 320 legate de băuturi spirtoase (din 23 de state membre), înregistrate în UE, vor fi protejate în Georgia, un fapt pozitiv pentru producția agricolă din UE din punctul de vedere al respectării caracteristicilor și calității acestor produse.

Acest acord poate fi considerat, de asemenea, drept un pas pozitiv pentru relațiile comerciale UE-Georgia în ansamblu. În iulie 2010, UE a început negocierea cu Georgia a unui acord bilateral de asociere, care ar trebui să aibă și o componentă comercială, mai precis un acord de liber schimb complex și cuprinzător (DCFTA). Înainte de începe negocieri pentru un DCFTA, Comisia Europeană așteaptă un set de recomandări-cheie (stabilite în cadrul Parteneriatului estic și aprobat de Consiliu) care să fie îndeplinite de Georgia pentru a se asigura că acest partener estic are capacitatea juridică și instituțională de a pune în aplicare un DCFTA. Prin urmare, acest acord privind indicațiile geografice stabilește capacitatea Georgiei de a negocia și de a încheia cu UE un acord substanțial pe o chestiune comercială cheie, inclusiv angajamente tehnice.

· Din punctul de vedere al Georgiei, la momentul negocierilor, această țară nu dispunea de indicații geografice înregistrate privind produse alimentare. Singurele indicații geografice existente se refereau la vinuri. Astfel, anexele la acord, în care apare lista produselor alimentare, a vinurilor și a băuturilor spirtoase din UE și Georgia ale căror indicații geografice trebuie protejate în Georgia, respectiv în UE, cuprind doar 18 indicații geografice pentru Georgia, toate referitoare la vinuri.

Sectorul vinicol este extrem de important, deoarece această activitate reprezintă unul dintre domeniile cele mai vechi în care Georgia este specializată. În general destinate pieței rusești, aceste vinuri sunt în prezent fabricate de grupuri din UE care au investit în industria vinurilor și băuturilor spirtoase din Georgia. Recunoașterea indicațiilor geografice georgiene referitoare la vinuri va avea, cu siguranță, un impact pozitiv asupra economiei din sectorul respectiv.

În plus, având în vedere că agricultura georgiană este, în mod tipic, un sector de subzistență, de care depind mijloacele de trai ale jumătate din populația Georgiei, orice acțiune de a crește șansele de export pentru produsele agricole este binevenită, atât timp cât nu supraîncarcă producătorii locali cu costuri suplimentare inutile. Principalele destinații ale exporturilor agricole din Georgia rămân piețele statelor CSI (Comunitatea Statelor Independente), în special Rusia. Dar, în ultimii 10 ani, o cantitate din ce în ce mai mare de vinuri, alune de pădure și apă minerală a fost exportată în UE. Prin urmare, cota UE ca piață de export pentru produsele agricole din Georgia a crescut de patru ori, de la 10% în 1997 la 40% în 2007, iar acordul ar trebui să consolideze această tendință.

Din aceste motive, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea acestui acord.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.12.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaș, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Ultima actualizare: 6 ianuarie 2012Notă juridică