Proċedura : 2010/0326(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0031/2012

Testi mressqa :

A7-0031/2012

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 14/02/2012 - 7.5
CRE 14/02/2012 - 7.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :


RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI     ***II
PDF 148kWORD 73k
8 ta' Frar 2012
PE 480.564v01-00 A7-0031/2012

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Directive 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue

(16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Janusz Wojciechowski

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Directive 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue

(16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (16696/1/2011 – C7-0011/2012),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta’ Marzu 2011(1),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(2) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2010)0666),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0031/2012),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b’konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss u sabiex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Europea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1)

Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali. (NAT/512 - CESE 538/11).

(2)

Testi adottati, P7_TA(2011)0147.


PROĊEDURA

Titolu

It-tilqima kontra l-bluetongue

Referenzi

16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

7.4.2011                     T7-0147/2011

Proposta tal-Kummissjoni

05499/2011 - C7-0032/2011

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

19.1.2012

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

19.1.2012

 

 

 

Eżami fil-kumitat

23.1.2012

 

 

 

Data tal-adozzjoni

6.2.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Salvatore Caronna, Sandra Kalniete, Milan Zver

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Emilio Menéndez del Valle

Data tat-tressiq

8.2.2012

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Frar 2012Avviż legali