Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne teksterAndre formater
Onsdag den 12. marts 2003 - StrasbourgEndelig udgave
 Offentlighed vedrørende visse selskabsformer ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF for så vidt angår offentlighed vedrørende visse former for selskaber (KOM(2002) 279 - C5-0252/2002 - 2002/0122(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/.../EF om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF for så vidt angår offentlighed vedrørende visse selskabsformer
 Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser *
 Konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område
 Fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport ***II
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport (12695/1/2002 - C5-0585/2002 - 2001/0265(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 12. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/.../EF om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer eller andre fornyelige brændstoffer til transport
 Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser ***II
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (11212/4/2002 - C5-0534/2002 - 2000/0260(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 12. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/.../EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed
 Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) inden for rammerne af WTO, herunder den kulturelle mangfoldighed
 Samfundsøkonomisk krise inden for hvidfiskfiskeriet
 Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik
 Stabilitets- og konvergensprogrammerne
 Konvergensberetning 2002 - Sverige
 Offentlige finanser i ØMU - 2002
Tekster
Endelig udgave (241 kb)
Seneste opdatering: 4. maj 2004Juridisk meddelelse