Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 17 januari 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Ändring av förordning (EG) nr 533/2004 (Kroatien) *
 Protokoll till ramavtalet om handel och samarbete med Republiken Korea, till följd av utvidgningen *
 Införande av Maldiverna i länderförteckningen efter flodvågen i Indiska oceanen i december 2004 *
 Statistik över godstransporter på inre vattenvägar ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransport på inre vattenvägar (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 januari 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr.../2006 om statistik över godstransport på inre vattenvägar
 Strategier för att bekämpa handeln med kvinnor och barn, som riskerar att utnyttjas sexuellt
 EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU
 Relationerna på luftfartsområdet mellan EU/Ryssland och EU/Kina
 Utvinning av björngalla i Kina
 Europeiska hjälptelefonlinjer för barn
Texter
Slutlig utgåva (134 kb)
Senaste uppdatering: 14 september 2007Rättsligt meddelande