Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Czwartek, 16 lutego 2006 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Usługi na rynku wewnętrznym ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskeigo w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 lutego 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006 /.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich *
 Milenijne Cele Rozwoju
 Prawo do wolności wypowiedzi i poszanowania przekonań religijnych
 Perspektywy dla Bośnii i Hercegowiny
 Białoruś
 Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie
 Realizacja strategii leśnej dla Unii Europejskiej
 Dziedzictwo kulturalne w Azerbejdżanie
 Guantanamo
Teksty
Wersja ostateczna (410 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2006Informacja prawna