Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Torstai 18. toukokuuta 2006 - StrasbourgLopullinen painos
 Lisätalousarvioesitys nro 2/2006
 Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013
 Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusväline ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta
 Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta
 Energiayhteisön perustamissopimuksen tekeminen ***
 Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2005 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka
 Komission vuosittainen toimintastrategia (2007)
 Luonnonkatastrofit – maataloutta koskevat näkökohdat
 Luonnonkatastrofit – aluekehitystä koskevat näkökohdat
 Luonnonkatastrofit – ympäristönäkökohdat
 Energiayhteisön perustaminen sopimuksella
 Nepal
 Sri Lanka
 Taiwan
Tekstit
Lopullinen painos (419 kb)
Päivitetty viimeksi: 9. marraskuuta 2006Oikeudellinen huomautus