Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté textyIné formáty
Štvrtok, 18. januára 2007 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zloženie výborov
 Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi krajinami AKT a ES a jeho členskými štátmi ***
 Rozvoj železníc Spoločenstva ***II
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry (5895/2/2006 – C6-0309/2006 – 2004/0047(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. januára 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry
 Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve ***II
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (5893/5/2006 – C6-0310/2006 – 2004/0048(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. januára 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov a ostatných členov posádky vykonávajúcich úlohy súvisiace s bezpečnosťou v železničnom systéme v Spoločenstve
 Práva a povinnosti cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave ***II
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave (5892/1/2006 – C6-0311/2006 – 2004/0049(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. januára 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
 Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) ***II
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky ("Rím II") (9751/7/2006 – C6-0317/2006 –2003/0168(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. januára 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky ("Rím II")
 Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti
 Siedma a ôsma výročná správa o vývoze zbraní
 Európsky akčný program bezpečnosti na cestách - strednodobé preskúmanie
 Rovnosť žien a mužov v rámci práce výborov
Texty
Finálna verzia (462 kb)
Posledná úprava: 4. októbra 2007Právne oznámenie