Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottatiFormati oħra
Il-Ħamis, 25 t'Ottubru 2007 - StrasburguVerżjoni finali
 Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (Taqsima III)
  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III - Kummissjoni (C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)) u Ittra ta' emenda Nru 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) għall-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008
  ANNESS
 Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (Taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII u IX)
 Rikonoxximent u superviżjoni ta' sentenzi sospiżi, sanzjonijiet alternattivi u sentenzi kondizzjonali *
 Kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali *
 Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar fil-qasam tas-sajd *
 Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Możambik fil-qasam tas-sajd*
 Reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta" statistika ***II
  Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta" statistika u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (7656/5/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD))
  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-25 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb li jiġi adottat ir-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93
 Prezzijiet ta' l-ikel li qed jogħlew
 Miżura Speċjali 2007 għall-Iraq
 Relazzjonijiet UE-Serbja
 Relazzjonijiet UE - Afrika
 Projbizzjoni tal-munizzjon kollu tat-tip cluster
 Produzzjoni ta' l-opju għal skopijiet mediċi fl-Afganistan
 Green Paper dwar titjib fl-effiċjenza ta' l-infurzar tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: is-sekwestru tal-kontijiet bankarji
 L-attivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew fis-sena 2006
 Iran
 Pakistan
 Sudan
 Kumitat għall-Affarijiet Legali
Testi
Verżjoni finali (399 kb)
Aġġornata l-aħħar: 15 t'Awissu 2008Avviż legali