Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedilaDrugi formati
Četrtek, 21. februar 2008 - StrasbourgKončna izdaja
 Nadzor nad uporabo prava Skupnosti (2005)
 Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. februarja 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (KOM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. februarja 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93
 Skupni okvir za trženje proizvodov ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21 . februarja 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. februarja 2008 z namenom sprejetja Sklepa (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov ter razveljavitvi Sklepa 93/465/EGS
 Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. februarja 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES (KOM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 21. februarja 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES
 Razmere v Gazi
 Sedmo zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice
 Demografska prihodnost Evrope
 Sodelovanje z Afriko na znanstvenem področju
 Četrto poročilo o koheziji
 Spremljanje izvajanja Teritorialne agende in Leipziške listine : Evropskemu akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti
 Vzhodni Timor
 Belorusija
 Severni Kivu
Besedila
Končna izdaja (215 kb)
Zadnja posodobitev: 18. marec 2009Pravno obvestilo