Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Marţi, 21 octombrie 2008 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Acordul CE/Noua Zeelandă de cooperare științifică și tehnologică *
 Memorandum de cooperare între Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi Comunitatea Europeană privind controalele / inspecţiile în materie de securitate şi aspectele conexe *
 Asigurarea de răspundere civilă auto (versiune codificată) ***I
 Recipientele simple sub presiune (versiune codificată) ***I
 Certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (versiune codificată) ***I
 Aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat Tratatului CE (versiune codificată) *
 Categorii de înţelegeri şi practici concertate în sectorul transporturilor aeriene (versiune codificată) *
 Sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor *
 Mandatul european de obținere a probelor în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală *
 Refacerea rezervelor de cod *
 Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
  Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (COM(2008)0557 – C6-0318/2008 – 2008/2253(ACI))
  ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
 Proiect de buget rectificativ nr. 7/2008
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare
  Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (COM(2008)0547 – C6-0312/2008 – 2008/2251 (ACI))
  ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
 Crearea unei Alianţe mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană şi ţările sărace în curs de dezvoltare
 Guvernare şi parteneriat la nivel naţional, regional şi de proiect în domeniul politicii regionale
 O mai bună legiferare 2006, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii
 Monitorizarea aplicării dreptului comunitar
 Strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor instituţionale ale agenţiilor de reglementare
 Trimiterea în judecată și judecarea lui Joseph Kony de către Curtea Penală Internațională
 Programul Erasmus Mundus (2009-2013)***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2008 privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe
 Normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri (reformare) ***I
 Utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) (COM(2007)0736 – C6-0439/2007 – 2007/0259(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare)
 Raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri (reformare) ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (Reformare) (COM(2007)0859 – C6-0001/2008 – 2007/0288(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (Reformare)
 Statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre (COM(2008)0058 – C6-0059/2008 – 2008/0026(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la comerţul cu mărfuri între statele membre
 Legea aplicabilă în materie matrimonială
 Gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice*
 Combaterea traficului cu copii
Texte
Ediţie definitivă (352 kb)
Ultima actualizare: 26 august 2009Notă juridică