Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 3. februára 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a USA *
 Obnovenie dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Ruskom *
 Divoká príroda v Európe
 Žiadosť o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa
 Program pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely
 Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím: podpora inovácií s cieľom zabezpečiť v Európe trvalo urdžateľné verejné služby vysokej kvality
 Druhé strategické preskúmanie energetickej politiky
 Nediskriminácia z dôvodu pohlavia a medzigeneračná solidarita
 Boj proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii
 Televízne vysielanie NTDTV do Číny prostredníctvom Eutelsatu
Texty
Finálna verzia (187 kb)
Posledná úprava: 13. októbra 2009Právne oznámenie