Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 4. helmikuuta 2009 - StrasbourgLopullinen painos
 2050: Tulevaisuus alkaa tänään - EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2009 aiheesta "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia" (2008/2105(INI))
  LIITE A
  LIITE B
 Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavat seuraamukset ***I
  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä (KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. helmikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista
 Energiatehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla
 Guantánamon vankien palauttaminen ja uudelleensijoittaminen
Tekstit
Lopullinen painos (193 kb)
Päivitetty viimeksi: 22. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus