Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedilaDrugi formati
Petek, 24. april 2009 - StrasbourgKončna izdaja
 Pravice žensk v Afganistanu
 Pomoč Posebnemu sodišču za Sierro Leone
 Humanitarne razmere oseb, nastanjenih v taboru Ašraf
 Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov *
 Izbirni protokol h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov *
 Profiliranje, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju ter carinskem in mejnem nadzoru
 Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2007
 Parlamentarna imuniteta na Poljskem
 Upravljanje znotraj skupne ribiške politike: Evropski parlament, regionalni svetovalni sveti in drugi udeleženci
 Statistični podatki o fitofarmacevtskih sredstvih ***II
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o fitofarmacevtskih sredstvih (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o fitofarmacevtskih sredstvih
  PRILOGA I
  PRILOGA II
  PRILOGA III
 Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev)
  PRILOGA
 Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št ..../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov
  PRILOGA I
  PRILOGA II
  PRILOGA III
  P riloga IV
  PRILOGA V
  PRILOGA VI
 Čezmejna plačila v Skupnosti ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Skupnosti (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001
 Dejavnost institucij za izdajo elektronskega denarja ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja, spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES ter razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES
 Zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)
 Ustanovitev aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic *
 Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti *
 Skupni sistem DDV glede davčne utaje, povezane z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami *
 Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic
 Nanomateriali
 Letna razprava o napredku v letu 2008 v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice
 Zaključki vrha G20
 Utrditev stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu
 Razmere v Bosni in Hercegovini
 Neširjenje jedrskega orožja in prihodnost Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT)
 Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvenciji
 25. letno poročilo Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2007)
Besedila
Končna izdaja (831 kb)
Zadnja posodobitev: 2. junij 2010Pravno obvestilo