Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***III
 Στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα ***III
 Χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία *
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Αρμενία *
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Σερβία *
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη *
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας *
 Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (Σύμβαση OSPAR): αποθήκευση ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς *
 Συμφωνία ΕΚ/Δανίας για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (τροποποίηση της απόφασης 2006/326/ΕΚ) *
 Συμφωνία ΕΚ/Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (τροποποίηση της απόφασης 2006/325/ΕΚ) *
 Σχέδιο ανασύστασης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας *
 Συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύμβαση περί των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999 *
 Πρωτόκολλο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής *
 Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Tobias Pflüger
 Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Μέρος πέμπτο ***I
 Χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα *
Κείμενα
Οριστική έκδοση (226 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 2 Σεπτεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου