Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Tiistai 9. maaliskuuta 2010 - StrasbourgLopullinen painos
 Välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentaminen Euroopan yhteisöjen talousarvion ja sen omien varojen tarkoituksiin käytettävän bruttokansantulon (BKTL) määrittämiseksi *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Saksa - irtisanomiset
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))
  LIITE
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Liettua - irtisanomiset
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))
  LIITE
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Liettua - rakennusala
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))
  LIITE
 Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehty yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja ***
 Kuluttajansuoja
 SOLVIT
 Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta
  LIITE
 Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi (KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi
  LIITE
 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008
 Sisämarkkinoiden tulostaulu
Tekstit
Lopullinen painos (179 kb)
Päivitetty viimeksi: 18. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus