Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne teksterAndre formater
Tirsdag den 23. november 2010 - StrasbourgEndelig udgave
 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Irland, oversvømmelser november 2009
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2010)0534 - C7-0283/2010 - 2010/2216(BUD))
  BILAG
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Brabant og Zuid Holland, hovedgruppe 18/Nederlandene
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/027 NL/Noord Brabant og Zuid Holland hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2010)0529 - C7-0309/2010 - 2010/2225(BUD))
  BILAG
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Drenthe, hovedgruppe 18/Nederlandene
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/030 NL/Drenthe hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2010)0531 - C7-0310/2010 - 2010/2226(BUD))
  BILAG
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Limburg, hovedgruppe 18/Nederlandene
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/028 NL/Limburg hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2010)0518 - C7-0311/2010 - 2010/2227(BUD))
  BILAG
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Gelderland og Overijssel, hovedgruppe 18/Nederlandene
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/029 NL/Gelderland og Overijssel hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2010)0528 - C7-0312/2010 - 2010/2228(BUD))
  BILAG
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Utrecht, hovedgruppe 18/Nederlandene
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/026 NL/Noord Holland og Utrecht hovedgruppe 18 fra Nederlandene) (KOM(2010)0530 - C7-0313/2010 - 2010/2229(BUD))
  BILAG
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Zuid Holland, hovedgruppe 58/Nederlandene
  Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/024 NL/Noord Holland og Zuid Holland hovedgruppe 58 fra Nederlandene) (KOM(2010)0532 - C7-0314/2010 - 2010/2230(BUD))
  BILAG
 Støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol (KOM(2010)0336 - C7-0157/2010 - 2010/0183(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol
 Toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, og om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 (KOM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 for så vidt angår sikring af toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser med internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) fra Verdenssundhedsorganisationen og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer
 Aftale mellem EF og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Aftale mellem EU og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde ***
 Aftale mellem EF og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Aftale mellem EF og Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Salomonøerne ***
 Det fælles merværdiafgiftssystem og varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen *
 ECB's årsberetning 2009
 Civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet
 Langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand (KOM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand
  BILAG I
  BILAG II
  BILAG III
 Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (KOM(2009)0189 - C7-0010/2009 - 2009/0057(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand
  BILAG
 Forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund (KOM(2010)0325 - C7-0156/2010 - 2010/0175(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund
 Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (KOM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur
 Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer *
 Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2009
 Civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige aspekter af handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet
Tekster
Endelig udgave (348 kb)
Seneste opdatering: 1. marts 2012Juridisk meddelelse