Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Onsdagen den 19 januari 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2011 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 19 januari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal
 Avtal EU/Republiken Kamerun om skogslagstiftningen ***
 Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen ***
 Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna
 Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna ***
 Internationella adoptioner i Europeiska unionen
 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Serbien
 Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien ***
 Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar
 Astmainhalatorer
 Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad
 Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen
Texter
Slutlig utgåva (193 kb)
Senaste uppdatering: 31 oktober 2012Rättsligt meddelande