Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos
 EY:n ja Etelä-Afrikan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus ***
 EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan väliset sopimukset (vuosia 2009–2014 koskevat rahoitusjärjestelmät ja tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuonti EU:hun vuosina 2009–2014) ***
 EU:n ja Brasilian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ***
 Vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä sääntöjä koskeva EY:n ja Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin välinen sopimus ***
 Liechtensteinin liittyminen EU:n, EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ***
 Liechtensteinin liittyminen EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio ***
 EU:n ja Brasilian välinen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 EU:n ja Brasilian välinen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus ***
 Palveludirektiivin täytäntöönpano (2006/123/EY)
 Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä ***III
 Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
 Tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi ***
 Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivinen saastuminen ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (uudelleenlaatiminen) (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen (uudelleenlaadittu)
  LIITE I
  LIITE II
  LIITE III
  LIITE IV
  LIITE V
Tekstit
Lopullinen painos (127 kb)
Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2012Oikeudellinen huomautus