Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
сряда, 16 февруари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Фалшифицирани лекарствени продукти ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана идентичност, хронология или източник (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка
 Практически аспекти на преразглеждането на инструментите на ЕС за оказване на подкрепа за финансирането на МСП през следващия програмен период
 Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
 Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г.
 Процедура с асоциирани комисии и връщане за ново разглеждане (тълкуване на членове 50 и 56)
Текстове
Окончателна версия (167 kb)
Последно осъвременяване: 30 май 2012 г.Правна информация