Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
вторник, 8 март 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Elmar Brok
 Общата безопасност на продуктите и надзора на пазара
 Управлението на грип H1N1
 Назначаване на на член на Европейската сметна палата (г-н Harald Wögerbauer, АТ)
 Риболов в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 март 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) [Изменение 1]
  ПРИЛОЖЕНИЕ I
  ПРИЛОЖЕНИЕ II
  ПРИЛОЖЕНИЕ III
 Новаторско финансиране на световно и европейско равнище
 Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването
 Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане
 Селското стопанство и международната търговия
 Дефицит на протеинови култури в ЕС
 Равенство между жените и мъжете ‐ 2010 г.
 Бедността сред жените
 Реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада
Текстове
Окончателна версия (828 kb)
Последно осъвременяване: 6 юни 2012 г.Правна информация