Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottatiFormati oħra
It-Tlieta, 8 ta' Marzu 2011 - StrasburguVerżjoni finali
 Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Elmar Brok
 Is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq
 Il-ġestjoni tal-influwenza H1N1
 Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Is-Sur Harald Wögerbauer - AT)
 Żona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran ***I
  Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2011 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-Żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))
  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata adottata fl-ewwel qari fit-8 ta' Marzu 2011 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-Żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) [Emenda 1]
  ANNESS I
  ANNESS II
  ANNESS III
 Finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew
 It-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa
 Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa
 L-agrikoltura u l-kummerċ internazzjonali
 Id-defiċit ta' proteini fl-UE
 L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ‐ 2010
 Il-faqar tan-nisa
 It-treġġigħ lura tar-reċiproċità fis-sistema tal-viżi – solidarjetà mal-istatus inugwali taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada
Testi
Verżjoni finali (519 kb)
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Ġunju 2012Avviż legali