Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos
 Lisätalousarvioesitys nro 1/2011 – Pääluokka III – Komissio
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto – Vuoden 2010 tulvat Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))
  LIITE
 EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus ***
 EY:n ja Jordanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely ***
 Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä ***
 EY:n ja Egyptin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely ***
 Ukrainan osallistuminen unionin ohjelmiin ***
 Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä (KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä [tark. 1]
 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaatiminen) (KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaatiminen)
  LIITE I
  LIITE II
  LIITE III
 Euroopan matkailutilastot ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan matkailutilastoista (KOM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta
 Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta (KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta
 Kalastus – tekniset siirtymätoimenpiteet ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 ja teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta
 Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
 Euroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka
 Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – petostentorjunta
 Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt
 Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla
 Sisämarkkinat eurooppalaisia varten
 Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat
Tekstit
Lopullinen painos (466 kb)
Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2012Oikeudellinen huomautus