Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Wtorek, 10 maja 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Absolutorium 2009: Trybunał Sprawiedliwości
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: budżet ogólny UE, Rzecznik Praw Obywatelskich
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC))
 Absolutorium 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium 2009: Europejskie Kolegium Policyjne
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009 (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009 (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009 (C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 (C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 (C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009 (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2009 (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2009 (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009 (C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009 (C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009 (C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009 (C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009 (C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące nieodłączną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009 (C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009 (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009 (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Chemikaliów
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 (C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))
 Absolutorium 2009: Europejska Agencji Środowiska
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 (C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2009 (C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009 (C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009 (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009 (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009 (C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009 (C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009 (C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009 (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009 (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009 (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Kolejowa
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009 (C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009 (C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009 (C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC))
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Fundacja Kształcenia
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009 (C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009 (C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009 (C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Agencja Dostaw Euratom
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2009 (C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2009 (C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2009 (C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009 (C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009 (C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji PE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009 (C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Eurojust
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2009 (C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń Eurojustu za rok budżetowy 2009 (C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji PE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2009 (C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (FRONTEX)
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji PE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejski Organ Nadzoru GNSS
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2009 (C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2009 (C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2009 (C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2009 (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2009 (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2009 (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Wspólne Przedsiębiorstwo (Wspólna Inicjatywa Technologiczna w zakresie Leków Innowacyjnych)
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: wspólne przedsięwzięcie SESAR
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009 (C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009 (C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009 (C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC))
 Skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa
 Skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Bruno Gollnischa
 Uchylenie immunitetu poselskiego Bruno Gollnischa
 Umowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa ***
 Porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom ***
 Zamrażanie i ujawnianie aktywów dłużników w sprawach transgranicznych
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie proponowanych środków przejściowych dotyczących zamrażania i ujawniania aktywów dłużników w sprawach transgranicznych (2009/2169(INI))
  ZAŁĄCZNIK
 Absolutorium za rok 2009: Sekcja 3 - Komisja
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  3.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  4.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  5.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  6.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  7.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  8.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
  9.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 3– Komisja i agencje wykonawcze (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))
 Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2009
 Absolutorium 2009: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 1 – Parlament Europejski (C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 1 – Parlament Europejski (C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC))
 Absolutorium 2009: budżet ogólny UE – Rada
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 2 – Rada (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 2 – Rada (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))
 Absolutorium 2009: Trybunał Obrachunkowy
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: budżet ogólny UE, Komitet Regionów
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 7 – Komitet Regionów (C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC))
  2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 7 – Komitet Regionów (C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC))
 Absolutorium 2009: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2009 (COM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Leków
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009 (C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009 (C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 (C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC))
 Absolutorium za rok 2009: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 (C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC))
 Absoultorium za rok 2009: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
  1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2009 (C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC))
  2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2009 (C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC))
  3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2009 (C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC))
 Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu ***I
 Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 ustanawiające przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi [Popr. 1 o ile nie wskazano inaczej]
 Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2010)0804 – C7-0019/2011 – 2010/0390(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2011 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2011/UE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji
Teksty
Wersja ostateczna (1306 kb)
Ostatnia aktualizacja: 3 października 2012Informacja prawna