Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Europejski Rok Aktywnego Starzenia się (2012) ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 lipca 2011 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2011/UE w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012 r.)
  ZAŁĄCZNIK
 Sytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej
 Polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji
 Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej
 Zmiany w systemie Schengen
 Podejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO
 Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii
 Postępy w zakresie rozminowywania
 Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe
 Indonezja, w tym ataki na mniejszości
 Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha
Teksty
Wersja ostateczna (213 kb)
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2012Informacja prawna