Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottatiFormati oħra
It-Tlieta, 15 ta' Novembru 2011 - StrasburguVerżjoni finali
 Il-koordinazzjoni ta' salvagwardji meħtieġa mill-kumpanniji (Artikolu 54 TFUE) ***I
  Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2011 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta` kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ,dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (riformolazzjoni) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))
  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Novembru 2011 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/…/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni ta' l-interessi ta' membri u oħrajn,huma meħtieġa mill-Istati Membri ta` kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (Riformulazzjoni)
 Konvenzjoni ta' Ateni dwar il-ġarr bil-baħar ta' passiġġieri u l-bagalji tagħhom - ħlief l-Artikoli 10 u 11 ***
 Konvenzjoni ta' Ateni dwar il-ġarr bil-baħar ta' passiġġieri u l-bagalji tagħhom - fir-rigward tal-Artikoli 10 u 11 ***
 Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan ***
 Ħolqien ta' Spazju Komuni għall-Avjazzjoni UE-Ġeorġja ***
 Sospensjoni temporanja tad-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti industrijali fil-Gżejjer Kanarji *
 Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika għal attivitajiet ta' riċerka nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (azzjonijiet indiretti) *
 Proċedimenti ta' insolvenza fil-kuntest tad-dritt tal-kumpanniji tal-UE
  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2011 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-proċedimenti ta' insolvenza fil-kuntest tad-dritt tal-kumpaniji tal-UE (2011/2006(INI))
  ANNESS GĦAL RIŻOLUZZJONI:
 It-tibdil demografiku u l-konsegwenzi tiegħu għall-politika ta' koeżjoni futura tal-UE
 Bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu ***I
  Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2011 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Bejgħ bin-Nieqes u ċerti aspetti tas-Swaps ta' Inadempjenza tal-Kreditu (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))
  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Novembru 2011 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu
 L-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti ***I
  Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2011 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))
  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Novembru 2011 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 357/79 u d-Direttiva 2001/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
 Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (azzjonijiet diretti) *
 Il-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet f'azzjonijiet indiretti taħt il-Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika *
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali
 Strateġija ġdida għall-Politika tal-Konsumatur
 Il-Logħob tal-Azzard Onlajn fis-Suq Intern
 Is-saħħa tan-naħal tal-għasel u l-isfidi għas-settur tat-trobbija tan-naħal
 Regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għal Servizzi ta' Interess Ekonomiku Ġenerali
 Votazzjonijiet dwar talbiet għall-proċedura urġenti (Artikolu 142 tar-Regoli ta' Proċedura) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali
Testi
Verżjoni finali (443 kb)
Aġġornata l-aħħar: 10 t'April 2013Avviż legali