Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 13. maaliskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen painos
 EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn yleissopimuksen tiettyjen määräysten soveltamisesta ***
 Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Perintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta
 Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011
 Naiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa
 Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta
 Bolognan prosessi
 Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinta
Tekstit
Lopullinen painos (184 kb)
Päivitetty viimeksi: 25. heinäkuuta 2013Oikeudellinen huomautus