Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne teksterAndre formater
Onsdag den 14. marts 2012 - StrasbourgEndelig udgave
 Den Europæiske Fiskerifond ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet
 Et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet
 Den fælles handelspolitik ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger
  BILAG
 Generelle retningslinjer for 2013-budgettet - Sektion III - Kommissionen
 Mandat for det særlige udvalg om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning i Den Europæiske Union
 Uddannelse af retsvæsenets aktører
 Børnearbejde i kakaosektoren
 Den internationale kakaooverenskomst 2010 ***
 Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU
 Udviddelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 Udviddelsesrapport for Island
 Udviddelsesrapport for Bosnien-Hercegovina
Tekster
Endelig udgave (556 kb)
Seneste opdatering: 29. juli 2013Juridisk meddelelse