Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 22 maj 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Valörer och tekniska specifikationer för euromynt som ska sättas i omlopp *
 Europeiska unionens strategi för inre säkerhet
 En straffrättslig strategi inom EU
 En strategi för att stärka sårbara konsumenters rättigheter
 Utgivning av euromynt ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 maj 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utgivning av euromynt (KOM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 maj 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om utgivning av euromynt
 Resultattavlan för den inre marknaden
 Ett 2020-perspektiv för kvinnor i Turkiet
 Ändring av parlamentets arbetsordning i samband med genomförandet av det europeiska medborgarinitiativet
Texter
Slutlig utgåva (168 kb)
Senaste uppdatering: 1 augusti 2013Rättsligt meddelande