Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstaiKiti formatai
Trečiadienis, 2012 m. gegužės 23 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų ištekliai ***I
  2012 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. gegužės 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano
  Teisėkūros rezoliucijos priedas
 Dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnis įvedimas viengubo korpuso naftos tanklaiviams ***I
  2012 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (nauja redakcija) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. gegužės 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (nauja redakcija)
 ES ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas ***
 Bendra finansinių sandorių mokesčio sistema *
 ES ir Kinija: nesubalansuota prekyba?
 Europos Parlamento tyrimo teisė
  2012 m. gegužės 23 d. priimtas Europos Parlamento pasiūlymas dėl Europos Parlamento reglamento dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų ir dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB panaikinimo (2009/2212(INI)) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos pagal 41 straipsnio trečią dalį (A7-0352/2011).
  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REGLAMENTO dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų ir dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB panaikinimo
Tekstai
Galutinė teksto versija (123 kb)
Atnaujinta: 2013 m. rugpjūčio 1 d.Teisinis pranešimas