Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstoviDrugi formati
srijeda, 5. veljače 2014. - StrasbourgZavršno izdanje
 Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: tehnički zahtjevi i administrativni postupci koji se odnose na posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: Europski kodeks ponašanja o partnerstvu u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika
 Uvoza atlantske velikooke tune ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 827/2004 o zabrani uvoza atlantskog velikookog tunja (Thunnus obesus) iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorske Gvineje, Gruzije i Sijera Leonea i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1036/2001 (COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 827/2004 o zabrani uvoza atlantskog velikookog tunja ( Thunnus obesus ) podrijetlom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorske Gvineje, Gruzije i Sijera Leonea i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1036/2001
 Protokol između EU-a i Gabona kojim se utvrđuju mogućnosti ribolova i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva ***
 Odnosi između EU-a, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane*
 Osiguranje od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek
 Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke
 Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava tržišnog natjecanja ***
 Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima
 Ovlaštenje državama članicama da u interesu Europske unije ratificiraju ugovor o trgovini oružejm ***
 Ugovor o trgovini oružjem
 Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I
 Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike
 Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinaka) (COM(2011)0772 – C7-0426/2011 – 2011/0356(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama(preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Eksplozivi za civilnu uporabu ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u vezi s dostupnošću eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzorom nad njima (preinaka) (COM(2011)0771 – C7-0423/2011 – 2011/0349(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima (preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Neautomatske vage ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu stavljanja neautomatskih vaga na raspolaganje na tržište (preinaka) (COM(2011)0766 – C7-0430/2011 – 2011/0352(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište (preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Elektromagnetska kompatibilnost ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti (preinaka) (COM(2011)0765 – C7-0429/2011 – 2011/0351(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost(preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje električne opreme na tržištu namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (preinaka) (COM(2011)0773 – C7-0427/2011 – 2011/0357(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Dizala i sigurnosne komponente za dizala ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu stavljanja na raspolaganje na tržištu dizala i sigurnosnih komponenti za dizala (preinaka) (COM(2011)0770 – C7-0421/2011 – 2011/0354(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala (preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Jednostavne tlačne posude ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (preinaka) (COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Mjerni instrumenti ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinaka) (COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinačena)
  PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 Odšteta i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku i Uredbe (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u pogledu zračnog prijevoza putnika i njihove prtljage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku i Uredbe Vijeća (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u pogledu zračnog prijevoza putnika i njihove prtljage (Tekst značajan za EGP)
 Stečajni postupak ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014 o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeć o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014 radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku
 Okvir klimatske i energetske politike do 2030.
Tekstovi
Završno izdanje (743 kb)
Posljednje ažuriranje: 20. srpnja 2018.Pravna napomena