Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstoviDrugi formati
utorak, 25. veljače 2014. - StrasbourgZavršno izdanje
 Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom
 Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 u pogledu određenih odredbi u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti (COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo u pogledu određenih odredbi o financijskom upravljanju određenih država članica u poteškoćama ili kojima prijete poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost
 Prilagodba člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2013)0751 – C7-0386/2013 – 2013/0365(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
 Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) (Article 290 TFEU)***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom
 Imenovanje člana Revizorskog suda - g. Oskar HERICS (AT)
 Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na sjednicama
 Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 o određivanju načina postizanja cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. (COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 radi utvrđivanja načinâ za postizanje cilja smanjenja emisija CO 2 iz novih osobnih automobila do 2020.
 Žig Zajednice ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju xx. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice (tekst značajan za EGP)
 Zakonodavstva država članica o žigovima ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (preinaka) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (Tekst značajan za EGP)
 Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u Europskoj Uniji (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji
 Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju i osposobljavanje odgovornih za provedbu zakona (Europol) i o stavljanju izvan snage Odluka 2009/371/PUP i 2005/681/PUP (COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25 veljače 2014 radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća Odluka 2009/371/PUP i 2005/681/PUP [Am. 1]
 Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu (preinaka) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)) (Redovni zakonodavni postupak – preinaka)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog osposobljavanja, dobrovoljnog rada i obavljanja posla za stan i hranu (preinaka)
 Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa "Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a")
 Fond za europsku pomoć najugroženijima ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za europsku pomoć najugroženijima (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o o Fondu europske pomoći za najpotrebitije
 Biocidni proizvodi ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda u pogledu određenih uvjeta za pristup tržištu (COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda u pogledu određenih uvjeta za pristup tržištu
 Borba protiv nasilja nad ženama
  Rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. s preporukama Komisiji o borbi protiv nasilja nad ženama (2013/2004(INL))
  PRILOG REZOLUCIJI
 Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije
 Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014.
 Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta
  Rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2014. (2013/2158(INI))
  PRILOG REZOLUCIJi:
 Upravljanje jedinstvenim tržištem
 Uzgoj biljaka
Tekstovi
Završno izdanje (1140 kb)
Posljednje ažuriranje: 6. lipnja 2017.Pravna napomena