Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0215/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0215/2005

Keskustelut :

PV 14/04/2005 - 3

Äänestykset :

PV 14/04/2005 - 10.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0134

Hyväksytyt tekstit
PDF 76kWORD 30k
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg Lopullinen painos
Doping urheilussa
P6_TA(2005)0134B6-0215/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma dopingin torjumisesta urheilussa

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn julistuksen n:o 29 urheilusta ja Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen III-282 artiklan,

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta yhteisön tukisuunnitelmasta dopingin torjumiseksi urheilussa(1) ,

–   ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa 4. joulukuuta 2000 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät dopingin torjunnasta(2) ,

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission selvityksestä Eurooppa-neuvostolle nykyisten urheiluun liittyvien rakenteiden turvaamisesta ja urheilun yhteiskunnallisen tehtävän säilyttämisestä Euroopan yhteisössä – Urheilua koskeva selvitys Helsingissä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle(3) ,

–   ottaa huomioon Kööpenhaminassa 5. maaliskuuta 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön (WADC),

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 29. marraskuuta 2004 järjestämän kuulemistilaisuuden "Drug-taking in sport: obstacle to the ideal of athleticism",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että dopingtapausten määrä vuoden 2004 Ateenan olympiakisoissa osoitti jälleen, että dopingin käyttö urheilussa on edelleen valitettavan yleistä, ja katsoo, että se on torjuttava,

B.   katsoo, että kansanterveys ja alaikäisten suojelu ovat ensisijaisia kysymyksiä Euroopan unionissa,

C.   ottaa huomioon, että doping on todellinen kansanterveyden ongelma ja se koskee jokaista urheilun parissa toimivaa, mukaan lukien nuoret ja amatööriurheilijat, jotka saavat haltuunsa laittomia dopingaineita esimerkiksi kuntosaleilla ja yhä suuremmassa määrin Internetin kautta,

D.   katsoo, että Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden onnistuneen toteuttamisen jälkeen koko Euroopan unionissa pitäisi puuttua tehokkaammin kaikkiin urheilun dopingilmiöihin,

E.   ottaa huomioon, että sopimus Euroopan perustuslaista tarjoaa asianmukaisen oikeusperustan urheilualaa koskevien yhteisön toimien valmistelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi,

F.   katsoo, että urheilijoihin kohdistuu yhä suurempia paineita ja ankarampia vaatimuksia, muun muassa tiedotusvälineiden taholta, sekä myös taloudellisia paineita,

1.   korostaa, että kemiallisiin aineisiin turvautuminen suoritusten parantamiseksi on vastoin niitä arvoja, joita urheilu yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja kasvatuksellisena toimintana edustaa;

2.   toteaa, että huumausaineiden käyttöä on esiintynyt koko urheilun historian ajan mutta doping on nyt saamassa uuden ja entistä vaarallisemman käänteen, koska käytetään sellaisia aineita kuin kasvuhormoneita ja erytropoietiinia sekä verensiirtojen kaltaisia menetelmiä;

3.   on huolestunut ammatti- ja amatööriurheilijoiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä;

4.   korostaa, että on tärkeää huolehtia riippumattomasta lääketieteellisestä pitkittäisseurannasta;

5.   pyytää komissiota ryhtymään toimiin varmistaakseen tehokkaan valvonnan Euroopan unionin ulkorajoilla sekä torjuakseen laittomien aineiden kauppaa;

6.   kehottaa komissiota panemaan täytäntöön tehokkaan ja kokonaisvaltaisen politiikan kaikilla urheiluun liittyvillä aloilla, etenkin kansanterveyden, ennaltaehkäisyn, koulutuksen ja lääketutkimuksen aloilla;

7.   pyytää komissiota tukemaan jatkuvia tiedotustoimia tehokkaan torjuntapolitiikan luomiseksi;

8.   kehottaa jäsenvaltioita yhdessä komission kanssa tehostamaan yhteistyötään Maailman antidopingtoimiston (WADA), Euroopan neuvoston ja Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa, jotta Euroopan unioni voisi toimia tehokkaasti dopingin ehkäisemiseksi ja valvomiseksi;

9.   pyytää komissiota ottamaan kaikki urheilualan asianomaiset toimijat mukaan dopingia koskevaan päätöksentekoon, jotta tähän ongelmaan voidaan tehokkaasti puuttua ja korostaa urheilun ja liikunnan terveydellistä merkitystä;

10.   kehottaa komissiota edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteensovittamista sellaisten yhteisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi, joilla valvotaan ja todennetaan kemiallisten aineiden ja valmisteiden käyttöä harjoitussaleilla ja urheilukeskuksissa, joissa erityisesti nuorilla on tapana käydä;

11.   pyytää komissiota esittämään, että seitsemänteen puiteohjelmaan sisällytetään lisää dopingin käytön paljastamista ja valvontaa koskevien eri menetelmien tutkimusta;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, ehdokasvaltioiden hallituksille, kansallisille ja kansainvälisille urheiluliitoille, kansainväliselle ratsastusliitolle FEI:lle, Euroopan neuvostolle sekä kansainväliselle olympiakomitealle ja WADA:lle.

(1) EYVL C 135, 7.5.2001, s. 270.
(2) EYVL C 356, 12.12.2000, s. 1.
(3) EYVL C 135, 7.5.2001, s. 274.

Päivitetty viimeksi: 3. marraskuuta 2005Oikeudellinen huomautus