Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2545(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B6-0252/2005

Debates :

PV 14/04/2005 - 16.1

Balsojumi :

PV 14/04/2005 - 17.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0136

Pieņemtie teksti
PDF 125kWORD 48k
Ceturtdiena, 2005. gada 14. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Bangladeša
P6_TA(2005)0136B6-0252, 0256, 0265, 0266, 0268 un 0270/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Bangladešu

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā 2001. gada Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un Bangladešas Tautas Republiku par sadarbību un attīstību(1) ,

–   ņemot vērā augošo kritiku, kuru 2005. gada februārī izteica Apvienoto Nāciju Ekonomiskā un sociālā padome (E/CN.4/2005/NGO/32), 2005. gada februārī izteica ASV Valsts departaments (Ziņojums par cilvēktiesību praksi Bangladešā 2004. gadā) un cilvēktiesību aizsardzības organizācija Amnesty International (piemēram, Steidzama rīcība 061/2005) par valsts bruņoto spēku un fundamentālistu reliģisko organizāciju izdarīto cilvēktiesību pārkāpumu daudzumu un smagumu,

–   ņemot vērā prezidentūras deklarāciju Eiropas Savienības vārdā par 2005. gada 29. janvāra uzbrukumu Habigandžā, Bangladešā,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. pantu,

A.   izsakot bažas par atkārtotiem uzbrukumiem ar sprāgstvielu izmantošanu vadošajiem opozīcijas politiķiem, reliģisko minoritāšu grupām, žurnālistiem un NVO pārstāvjiem, it īpaši par diviem pēdējiem uzbrukumiem, kuros izmantotas granātas un kuru mērķis bija divi prominenti opozīcijas politiķi, 2004. gada 21. augustā Awami Līgas vadītājs un bijusī premjerministre Sheikh Hasina un 2005. gada 27. janvārī bijušais finanšu ministrs Shah Mohammad Kibria , kuru nogalināja;

B.   izsakot bažas par nesenajiem Bangladešas politiskajiem notikumiem, kuros šķiet pieaug fundamentālisma risks un slikta pārvalde, korupcija un nepotisms ir nopietni iedragājis tiesiskumu, tostarp arī konstitūcijā iestrādātos drošības pasākumus pamattiesību aizsardzībai Bangladešā;

C.   izsakot bažas, ka Bangladešas valdība ir guvusi vājus panākumus vardarbības uzliesmojumu mazināšanā un ka turpinās ekstrēmistu grupu draudi. Atzīmē, ka paramilitāru grupu darbība turpinās lauku rajonos, kur tās dažos gadījumos atbalsta vietējās varas iestādes;

D.   izsakot bažas, ka reliģiskās minoritātes, tostarp hindu, bet arī mērenās islama grupas, kā arī sieviešu tiesību organizācijas ir neseno gadu vardarbības un iebiedēšanas upuri;

E.   atzīstot, ka sekojošā baiļu atmosfēra ir radusies valdības islama fundamentālistu partiju ļaunprātīgas pilnvaru izmantošanas rezultātā;

F.   tā kā Bangladeša, lai gan ir guvusi nelielus panākumus sociālekonomiskās jomās, tostarp veselības aizsardzībā, sanitārijā, izglītībā, sieviešu iespēju palielināšanā, ģimenes plānošanā un pārtikas patstāvībā, kavējas ar vispārējo pārvaldes jautājumu uzlabošanu un cilvēktiesību veicināšanu, kuru īstenošana varētu turpināt sociālekonomiskās attīstības pieaugumu iedzīvotāju labā;

G.   izsakot bažas par līdzšinējo Bangladešas valdības nespēju nodot tiesai uzbrukumu izdarītājus un par vispārīgo likumības un kārtības stāvokļa pasliktināšanos Bangladešā pagājuša gadā; tomēr atzīmē, ka 2005. gada 22. februārī Bangladešas valdība aizliedza divu islama kriminālu organizāciju darbību un iesaldēja tās līdzekļus;

H.   uzsverot, ka EK - Bangladešas Sadarbības nolīguma pamatā ir cieņa pret cilvēktiesībām un demokrātijas principiem un ka 1. panta pārkāpšana var apdraudēt nolīguma turpmāku darbību;

I.   tā kā Komisijai ir jānodrošina, lai Bangladešas cilvēktiesību situāciju pārraudzītu un lai Parlaments tiktu par to informēts;

J.   uzsverot, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Bangladešai ir jāpilda saistības, ko tā ir uzņēmusies parakstot Starptautisko paktu par civilajām un politiskajām tiesībām, un Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem, taču tā vēl nav pieņēmusi nevienu veicinošu tiesību aktu;

1.   nosoda atkārtotos uzbrukumus ar sprāgstvielu izmantošanu un mudina Bangladešas valdību nodrošināt, lai starptautiskiem izmeklētājiem, kuri palīdz Bangladešas izlūkdienestiem, būtu pilnībā iespējams iepazīties ar visiem pierādījumiem par uzbrukumiem, kā to solīja pati valdība, un mudina Bangladešas valdību pilnībā publicēt ziņojumu par izmeklēšanu;

2.   mudina Bangladešas valdību ievērot Augstās tiesas dotos norādījumus, lai izvairītos no nepareizas juridisko instrumentu pielietošanas, aizturot opozīcijas demonstrantus, izvairoties no miermīlīgus politiskos protestus apspiešanas ar apcietināšanas un spīdzināšanas palīdzību;

3.   mudina Bangladešas valdību, jo īpaši darīt galu RAB paramilitāro spēku noziedzības novēršanas operācijām, kuru rezultātā bez tiesas nogalināja cilvēkus; norāda, ka cienījama cilvēktiesību organizācija ODHIKAR ir paziņojusi, ka 2004.gadā publiski tika paziņots par 90 nāves gadījumiem apcietinājumā, kurus izraisīja spīdzināšana;

4.   mudina Bangladešas valdību ļaut iedzīvotājiem piedalīties tradicionālajos kultūras notikumos un nodrošināt tajos drošību, lai šos pasākumus, kuri atspoguļo iecietības un sekulārisma tradīcijas, varētu droši īstenot;

5.   mudina Bangladešas valdību veikt profilaktiskus pasākumus pret islama paramilitārajām grupām, kuras sēj vardarbību un bailes Bangladešas lauku rajonos;

6.   atkārtoti apliecina atbalstu prasībai saukt pie atbildības tos, kuri ir piedalījušiem Bangladešas pilsoņu masveida slepkavībā un citos kara noziegumos Bangladešas atbrīvošanas kara laikā 1971. gadā;

7.   uzskata, ka ņemot vērā parlamenta vēlēšanas, kuras ir ieplānotas 2006. gada beigās vai 2007. gada sākumā, ir nepieciešams veikt sistemātisku reformu, lai no jauna ieviestu labas pārvaldes principus, lai vēlēšanu komisija un pagaidu valdība var strādāt patstāvīgi;

8.   uzskata, ka būs nepieciešama visas pasaules līdzekļu devēju saskaņota pieeja šādu reformu atbalstīšanai;

9.   aicina, lai visas puses atturētos no demokrātijas principiem neatbilstošas prakses un lai notiktu visu pušu dialogs pilnībā iesaistoties parlamenta demokrātiskajos procesos, jo īpaši aicina opozīcijas partijas izbeigt parlamenta boikotu, tā kā aģitācija un vardarbība izraisa Bangladešas tautas ciešanas;

10.   izsaka atbalstu principiālajiem soļiem, kurus pēdējā gada laikā veica ES pārstāvji aizstāvot reliģisko minoritāšu tiesības Bangladešā, piemēram, 2004. gada oktobra klātbūtnei musulmaņu Ahmadiyya centrā, par spīti tam, ka fundamentālisti bija plānojuši masveida uzbrukumu centram;

11.   aicina Padomi pārskatīt EK - Bangladešas Sadarbības nolīguma cilvēktiesību un demokrātijas noteikuma piemērošanu un pārbaudīt, vai Bangladešas valdības centieni cilvēktiesību situācijas uzlabošanā ir pietiekoši;

12.   atzīmē Bangladešas valdības nesen veiktos pieticīgos soļus valsts politiskās situācijas uzlabošanā, izsaka atbalstu Bangladešas valdībai tādas situācijas radīšanā, kurā tiek cienīta likumība un kārtība un atbalstu jebkādai būtiskai attīstībai tādās jomās kā laba pārvalde, preses brīvība, korupcijas apkarošana un cilvēktiesību ievērošana;

13.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Ģenerālsekretāram un Bangladešas valdībai.

(1) OV L 118, 27.4.2001., 48.lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2005. gada 3. novembraJuridisks paziņojums