Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2647(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0595/2005

Debates :

PV 17/11/2005 - 11.2

Balsojumi :

PV 17/11/2005 - 12.2

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0443

Pieņemtie teksti
WORD 40k
Ceturtdiena, 2005. gada 17. novembra - Strasbūra Galīgā redakcija
Filipīnas (nāves soda piespriešana Francisco Larrañaga, ES pilsonim)
P6_TA(2005)0443B6-0595, 0598, 0601, 0604 un 0605/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Filipīnām

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3. pantu,

–   ņemot vērā 1984. gadā pret spīdzināšanu pieņemto Konvenciju, kuru Filipīnas ratificēja 1986. gada 18. jūnijā,

–   ņemot vērā Padomes 1998. gada 29. jūnijā pieņemtās ES vadlīnijas par nāves sodu,

–   ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. maija paziņojumu par Eiropas Savienības nozīmi cilvēktiesību un demokrātijas nodrošināšanā trešās valstīs (KOM(2001)0252), uzskatot jautājumu par nāves soda atcelšanu par vienu no Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību iniciatīvu tematiskajām prioritātēm,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta bijušā priekšsēdētāja Pat Cox un pašreizējā priekšsēdētāja Žozefa Borela 2004. gada 10. maija un 2005. gada 6. jūnija vēstules Filipīnu prezidentei Gloria Macapagal-Arroyo , lūdzot viņu no jauna izskatīt Francisco Larrañaga lietu,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas, ar kurām aicina atcelt nāves sodu un starplaikā noteikt moratoriju nāves soda izpildei, un it īpaši 2003. gada 18. decembra rezolūciju par nāves soda moratorija izbeigšanu Filipīnās(1) ,

–   ņemot vērā tā 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2004. gadā un ES politiku šajā jomā(2) ,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. pantu,

A.   tā kā 2000. gada martā bijušais Filipīnu prezidents Estrada izsludināja moratoriju nāves soda izpildei;

B.   tā kā pašreizējā prezidente Macapagal Arroyo izsludināja šī moratorija atcelšanu no 2004. gada 1. janvāra;

C.   tā kā kopš 1993. gada, kad Filipīnās atkārtoti ieviesa nāves sodu, vairāk nekā 1916 cilvēki ir notiesāti uz nāvi un nāves sods izpildīts septiņas reizes Filipīnās; tā kā vismaz 18 nepilngadīgie joprojām ir notiesāti uz nāvi par noziegumiem, kurus tie izdarījuši, būdami jaunāki par 18 gadiem, lai gan Filipīnu likumos ir viennozīmīgi noteikts, ka nepilngadīgiem nedrīkst piespriest nāves sodu vai izpildīt to;

D.   tā kā to ieslodzīto vidū, kuriem pašlaik piespriests nāves sods, atrodas Eiropas Savienības pilsonis Francisco Larrañaga , kas apsūdzēts izvarošanā un slepkavībā;

E.   tā kā par spīti tam, ka Larrañaga lieta liecina par visām negodīgas notiesāšanas pazīmēm saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, viņam 2005. gada jūlijā piesprieda nāves sodu un tālākas apelācijas iespējas nepastāv,

1.   atbalsta visas starptautiskās iniciatīvas, lai atceltu nāves sodu visā pasaulē, proti, Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību komisijas rezolūciju Nr. 2005/59 par nāves sodu un Otro fakultatīvo protokolu Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kā arī atkārtoti pieprasa atcelt nāves sodu visā pasaulē un starplaikā noteikt moratoriju nāves sodu izpildei;

2.   aicina Filipīnu prezidenti mainīt savu lēmumu par nāves soda moratorija izbeigšanu un nekavējoties aicina Filipīnu Kongresu atcelt likumu par nāves soda atkārtotu ieviešanu;

3.   atbalsta Filipīnu Kongresa likumdošanas iniciatīvas, lai atceltu nāves sodu Filipīnās;

4.   lūdz Filipīnu prezidentei Gloria Macapagal-Arroyo izmantot viņai dotās varas iespējas, lai pilnībā apžēlotu Francisco Larrañaga un nodrošinātu viņa tūlītēju atbrīvošanu, kā arī aizstātu nāves sodu ieslodzītajiem, kas gaida nāves soda izpildi, it īpaši 18 likumpārkāpējiem, kas ir bērni;

5.   aicina atjaunot tiesas procesu, kura rezultātā šajā gadījumā ir piespriests nāves sods, un pieprasa taisnīgu tiesas procesu, ņemot vērā visas likumā paredzētās, krimināltiesību un tiesiskās garantijas;

6.   aicina Filipīnu valdību un parlamentu uzsākt radikālas reformas valsts tiesību aizsardzības un krimināltiesas sistēmā;

7.   mudina Komisiju un Padomi īstenot visas nepieciešamās iniciatīvas, lai novērstu ES pilsonim piespriestā nāves soda izpildi;

8.   aicina Padomi un Komisiju uzskatīt nāves soda atcelšanu un vispasaules moratoriju nāves soda izpildei par būtisku aspektu ES un trešo valstu savstarpējās attiecībās, izvirzot šo jautājumu gadījumos, kad tiek slēgti vai atjaunoti līgumi ar trešām valstīm;

9.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Filipīnu valdībai un parlamentam, kā arī citu ASEAN valstu valdībām.

(1) OV C 91E, 15.4.2004., 691. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0150.

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 12. jūlijaJuridisks paziņojums