Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0234(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0003/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0003/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 18/01/2006 - 4.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0013

Pieņemtie teksti
WORD 45k
Trešdiena, 2006. gada 18. janvāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Personas, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavībā *
P6_TA(2006)0013A6-0003/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafiq Hariri slepkavībā (KOM(2005)0614 - 15098/2005 – C6-0434/2005 – 2005/0234(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0614)(1) ,

–   ņemot vēra Padomes projektu (15098/2005),

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju 2005/888/KĀDP(2) ,

–   ņemot vērā EK līguma 60. un 301. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0434/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0003/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1.a atsauce (jauna)
ņemot vērā pamatnostādnes par tādu ierobežojošu pasākumu (sankciju) izvērtēšanu un īstenošanu, kurus saskaņā ar ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas Padome pieņēma 2005. gada 12. decembrī;
Grozījums Nr. 2
2. panta 1. un 2. punkts
1.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, iestāžu vai organizāciju īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas I pielikumā .
1.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, iestāžu vai organizāciju īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas sarakstā, ko Komisija sastādījusi saskaņā ar 8. pantu .
2.  Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, iestādēm vai organizācijām vai to interesēs.
2.  Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami tām fiziskajām vai juridiskajām personām, iestādēm vai organizācijām vai to interesēs, kuras minētas sarakstā, ko Komisija sastādījusi saskaņā ar 8. pantu .
Grozījums Nr. 3
8. panta 1. punkts
1.  Komisija ir pilnvarota:
1.  Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ir pilnvarota:
a) grozīt I pielikumu , pamatojoties uz Sankciju komitejas nolēmumiem; un
a) sastādīt un grozīt, kā arī pierādītas kļūdas gadījumā labot sarakstu ar 2. pantā minētajām juridiskajām vai fiziskajām personām, iestādēm vai organizācijām, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir jāiesaldē, pamatojoties uz Sankciju komitejas nolēmumiem; un
b) grozīt II  pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.
b) grozīt pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.
Par a) apakšpunktā minētā saraksta sastādīšanu un grozīšanu Komisija iepriekš konfidenciāli paziņo Eiropas Parlamenta komitejām, kas ir atbildīgas par pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu, kā arī par attīstības jautājumiem.
Grozījums Nr. 4
I pielikums
Šis pielikums ir svītrots.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV L 327, 14.12.2005., 26. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 20. jūlijaJuridisks paziņojums