Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2003/0107(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0001/2006

Predložena besedila :

A6-0001/2006

Razprave :

PV 17/01/2006 - 16
CRE 17/01/2006 - 16

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0014

Sprejeta besedila
WORD 40k
Sreda, 18. januar 2006 - Strasbourg Končna izdaja
Ravnanje z odpadki iz ekstraktivnih industrij ***III
P6_TA(2006)0014A6-0001/2006
Resolucija
 Besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu, odobrenem s strani Spravnega odbora, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih industrij in o spremembi Direktive 2004/35/ES (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/20052003/0107(COD))

(Postopek soodločanja: tretja obravnava)

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je potrdil Spravni odbor (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005), ustrezne medinstitucionalne izjave in skupne izjeve Bolgarije in Romunije o izvajanju direktive, na katero se nanaša izjava(1) ,

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2003)0319)(3) ,

–   ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave(4) o skupnem stališču Sveta(5) ,

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah skupnega stališča, ki jih je predlagal Parlament (KOM(2005)0477)(6) ,

–   ob upoštevanju člena 251(5) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 65 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v Spravnem odboru (A6-0001/2006),

1.   odobri skupno besedilo in potrdi svojo izjavo o skupni izjavi Bolgarije in Romunije;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 254(1) Pogodbe ES;

3.   naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta skupaj z omenjeno medinstitucionalno izjavo objavi v Uradnem listu Evropske unije;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Evropski parlament, Svet in Komisija pozdravljajo skupno izjavo Bolgarije in Romunije o izvajanju bodoče Direktive o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti.

Skupna izjava Bolgarije in Romunije o izvajanju bodoče direktive o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti

Ob upoštevanju pomembnosti obstoječe direktive za varstvo okolja v Evropi, Bolgarija in Romunija v vlogi držav, ki bosta postali članici Evropske unije, menita, da bo bodoča direktiva pomemben del pravnega reda.

V tem pogledu bosta Bolgarija in Romunija prenesli direktivo v svojo nacionalno zakonodajo do datuma, navedenega v besedilu.

Bolgarija in Romunija se zavezujeta, da bosta naredili vse potrebno za izvajanje te direktive v rokih, predvidenih v besedilu. Tako Bolgarija kot Romunija že sprejemata ukrepe, da zagotovita skladnost obstoječih obratov, ki spadajo v področje veljavne evropske zakonodaje, kot so Okvirna direktiva o odpadkih, Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Direktiva IPPC in ustrezna zakonodaja glede varstva površinske in podtalne vode.

S pričujočo skupno izjavo Bolgarija in Romunija izkazujeta svojo močno politično voljo, da bosta sprejeli vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje določb direktive o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih industrij na enak način kot druge države članice.

(1) Tako medinstitucionalna izjava kot tudi skupna izjava sta priloženi k tej resoluciji.
(2) UL C 103 E, 29.4.2004, str. 634.
(3) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(4) Sprejeta besedila , 6.9.2005, P6_TA(2005)0319.
(5) UL C 172 E, 12.7.2005, str. 1.
(6) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Zadnja posodobitev: 21. julij 2006Pravno obvestilo