Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/2666(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0025/2006

Razprave :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0018

Sprejeta besedila
WORD 51k
Sreda, 18. januar 2006 - Strasbourg Končna izdaja
Homofobia v Evropi
P6_TA(2006)0018B6-0025, 0039, 0040 in 0043/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o homofobiji v Evropi

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju mednarodnih in evropskih obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami, kot so tiste iz Konvencije OZN o človekovih pravicah in Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,

–   ob upoštevanju prava EU o človekovih pravicah, zlasti pa Listine o temeljnih pravicah Evropske unije(1) ter tudi členov 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki daje Skupnosti pristojnost, da sprejme ukrepe za boj proti diskriminaciji, med drugim tisti na podlagi spolne usmerjenosti, ter da spodbuja uveljavljanje načela enakosti,

–   ob upoštevanju Direktiv Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(2) in 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(3) , ki prepovedujeta neposredno ali posredno diskriminacijo na podlagi rasnega ali etničnega izvora, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti,

–   ob upoštevanju odstavka 1 člena 21 Listine o temeljnih pravicah, ki prepoveduje "vsakršno diskriminacijo na kakršni koli podlagi, npr. spola, rase, barve, etnične ali družbene pripadnosti, genetskih lastnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali kakršnega koli drugega mnenja, pripadnosti nacionalni manjšini, lastnine, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti",

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker homofobijo lahko opredelimo kot neracionalen strah pred istospolno usmerjenostjo ter lezbijkami, geji, biseksualci in transseksualci ter odpor do njih, ki temelji na predsodkih, podobnih rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in seksizmu,

B.   ker se homofobija kaže v zasebni in javni sferi v različnih oblikah, na primer kot sovražen govor in spodbujanje k diskriminaciji, zasmehovanje, verbalno, psihično in fizično nasilje, preganjanje in umori, diskriminacija s kršenjem načela enakosti, neupravičeno in nerazumno omejevanje pravic, ki je pogosto skrito za sklicevanjem na javni red, versko svobodo in pravico do ugovora vesti,

C.   ker se je v zadnjem času odvil niz zaskrbljujočih dogodkov v številnih državah članicah, o katerih so obširno poročali tisk in nevladne organizacije in sega od prepovedi parad ponosa ali pohodov za enakost do hujskaškega, grozečega ali sovražnega govora vodilnih politikov in verskih voditeljev, neuspelih poskusov policije, da bi mirnim demonstracijam zagotovila ustrezno varnost, ali celo policijske prekinitve mirnih demonstracij, nasilnih protestov homofobičnih skupin in sprejetja ustavnih sprememb, ki eksplicitno prepovedujejo istospolne zveze,

D.   ker so obenem v nekaterih primerih splošna javnost, civilna družba, lokalni in regionalni organi reagirali pozitivno, demokratično in strpno ter protestirali proti homofobiji in so tudi sodni sistemi dosodili ustrezno odškodnino v primerih najbolj očitnih in nezakonitih oblik diskriminacije,

E.   ker istospolni partnerji v nekaterih državah članicah ne uživajo vseh pravic in varstva, ki jih imajo poročeni partnerji različnih spolov, zato so diskriminirani in prikrajšani,

F.   ker hkrati vedno več držav v Evropi skuša zagotoviti enake možnosti, vključevanje in spoštovanje ter zagotavlja varstvo pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, izražanja spola in spolne identitete in priznavanje istospolnih družin,

G.   ker je Komisija zagotovila, da se bo zavzela za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v EU in je ustanovila skupino komisarjev, pristojnih za človekove pravice,

H.   ker vse države članice EU v svojem pravnem redu niso sprejele ukrepov za zaščito pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, kakor to zahtevata Direktivi 2000/43/ES in 2000/78/ES, vse pa se tudi ne borijo proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ter ne spodbujajo enakosti,

I.   ker so za izkoreninjenje homofobije in spodbujanje kulture svobode, strpnosti in enakosti med državljani in v pravnem sistemu potrebni nadaljnji ukrepi na ravni EU in v državah članicah,

1.   ostro obsoja vsakršno diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti;

2.   poziva države članice, naj zagotovijo lezbijkam, gejem, biseksualcem in transseksualcem zaščito pred homofobičnim sovražnim govorom in nasiljem ter zagotovijo, da so istospolni partnerji deležni enakega spoštovanja, dostojanstva in zaščite kot vsi drugi;

3.   poziva države članice in Komisijo, da odločno obsodijo homofobičenn sovražen govor in hujskanje k sovraštvu in nasilju ter da zagotovijo praktično uveljavljanje pravice do demonstracij, ki je zagotovljena v vseh konvencijah o človekovih pravicah;

4.   poziva Komisijo, da zagotovi prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti na vseh področjih, tako da dopolni protidiskriminacijski paket na podlagi člena 13 Pogodbe, bodisi tako, da predlaga nove direktive ali pa da predlaga splošni okvir, ki bi zajemal vse vrste diskriminacije in vsa področja;

5.   poziva države članice in Komisijo, naj pospešijo boj proti homofobiji z izobraževanjem – na primer s kampanjami proti homofobiji v šolah, na univerzah in v medijih – pa tudi z upravnimi, sodnimi in zakonodajnimi sredstvi;

6.   ponavlja svoje stališče v zvezi s predlogom Sklepa o Evropskem letu enakih možnosti za vse, to je, da mora Komisija zagotoviti enako obravnavo vseh oblik diskriminacije, na katere se nanašata člen 13 Pogodbe in člen 2 predloga, kakor je navedeno v stališču Parlamenta z dne 13. decembra 2005 o predlogu(4) , in opozarja Komisijo na njeno obljubo, da bo budno spremljala zadevo in o njej poročala Parlamentu;

7.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da vse države članice prenesejo Direktivo 2000/78/ES in jo pravilno izvajajo ter naj sproži postopek za ugotavljanje kršitev proti tistim državam članicam, ki tega niso storile; poleg tega poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v letno poročilo o varstvu temeljnih pravic v EU vključene popolne in izčrpne informacije o pogostnosti homofobičnih sovražnih kaznivih dejanj in nasilja v državah članicah;

8.   poziva Komisijo, naj pripravi predlog direktive o zaščiti proti diskriminaciji na podlagi vseh razlogov iz člena 13 Pogodbe, ki naj ima enako področje uporabe kot Direktiva 2000/43/ES;

9.   poziva Komisijo, naj preuči možnost uporabe kazenskih sankcij v primeru kršitev direktiv, sprejetih na podlagi člena 13 Pogodbe;

10.   poziva vse države članice, da sprejmejo vse dodatne ukrepe za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ter za spodbujanje in uveljavljanje načela enakosti v družbi in pravnih sistemih držav članic, ki se jim zdijo ustrezni;

11.   poziva države članice, naj sprejmejo zakonodajo, s katero se bo prenehala diskriminacija istospolnih partnerjev na področju dedovanja, lastninskih pravic, najema, pokojnin, davkov, socialne varnosti itd.;

12.   pozdravlja nedavno sprejete ukrepe za izboljšanje položaja lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v večih državah članicah ter se odloča, da bo 17. maja 2006 (mednarodni dnev boja proti homofobiji) organiziral seminar za izmenjavo dobre prakse;

13.   ponavlja zahtevo, da Komisija poda predloge za zagotavljanje prostega pretoka državljanov Unije in njihovih družinskih članov ter izvenzakonskih partnerjev obeh spolov, kakor je navedeno v priporočilu Parlamenta z dne 14. oktobra 2004o prihodnosti območja svobode, varnosti in pravice(5) ;

14.   poziva zadevne države članice, naj končno v celoti priznajo istospolno usmerjene za tarče in žrtve nacističnega režima;

15.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, vladam držav članic in državam pristopnicam in kandidatkam.

(1) UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
(2) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(3) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(4) Sprejeta besedila , P6_TA(2005)0489.
(5) UL C 166 E, 7.7.2005, str. 58.

Zadnja posodobitev: 21. julij 2006Pravno obvestilo