Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0075/2006

Forhandlinger :

PV 01/02/2006 - 13
CRE 01/02/2006 - 13

Afstemninger :

PV 02/02/2006 - 8.9
CRE 02/02/2006 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0042

Vedtagne tekster
PDF 76kWORD 44k
Torsdag den 2. februar 2006 - Bruxelles Endelig udgave
EU's holdning til den cubanske regering
P6_TA(2006)0042B6-0075, 0079, 0081 og 0082/2006

Europa-Parlamentets beslutning om EU's holdning til den cubanske regering

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Cuba, og især beslutningen af 17. november 2004(1) ,

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(2) ,

-   der henviser til rådsformandskabets erklæring af 14. december 2005 om Damas de Blanco-gruppen og dets tidligere erklæringer fra 26. marts 2003 og af 5. juni 2003 om situationen i Cuba,

-   der henviser til Rådets fælles holdning 96/697/FUSP(3) om Cuba, som blev vedtaget den 2. december 1996, og som jævnligt bliver fornyet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at beskyttelsen af menneskerettighedernes - herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders - universalitet og udelelighed fortsat er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål,

B.   der henviser til, at snesevis af freelancejournalister, ikke-voldelige dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere, der tilhører den demokratiske opposition, og som for de flestes vedkommende har forbindelse til Varela-projektet, fortsat holdes fængslet under umenneskelige forhold, at nogle af disse er alvorligt syge, og at mange af dem har direkte familiemæssige bånd til Damas de Blanco,

C.   der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2005 tildelte Sakharov-prisen for tankefrihed til Damas de Blanco, Hauwa Ibrahim og den internationale organisation Journalister Uden Grænser,

D.   der henviser til, at det cubanske regime nægtede at give Damas de Blanco tilladelse til at deltage i overrækkelsen af Sakharov-prisen i Europa-Parlamentet, hvilket er en krænkelse af retten til frit af kunne rejse ind i og ud af sit eget land, som er en af individets grundlæggende rettigheder og nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

E.   der henviser til, at de cubanske myndigheder ikke har taget hensyn til henstillinger og henvendelser fra Parlamentets formand og andre EU-organer, selvom alle nødvendige formaliteter blev overholdt for at sikre, at Damas de Blanco kunne være til stede ved prisoverrækkelsen,

F.   der henviser til, at modtageren af Sakharov-prisen i 2002, Oswaldo Payá Sardiñas, ligeledes systematisk er blevet nægtet retten til at forlade Cuba i forbindelse med indbydelser fra Parlamentet og andre EU-organer,

G.   der henviser til, at der i løbet af 2005 ikke er registreret frigivelse af en eneste samvittighedsfange i Cuba, og at antallet af politiske fanger ikke er blevet mindre, men tværtimod er steget betydeligt,

1.   beklager, at de cubanske myndigheder ikke har sendt de vigtige signaler, som Den Europæiske Union har krævet med hensyn til fuldstændig overholdelse af de grundlæggende friheder, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden, og fordømmer den øgede undertrykkelse og stigningen i antallet af samvittighedsfanger;

2.   står uforstående over for, at personer stadig fængsles i Cuba på grund af deres idealer og fredelige politiske aktiviteter, og opfordrer til, at alle politiske fanger og samvittighedsfanger løslades omgående;

3.   fordømmer udrejseforbuddet for Damas de Blanco, den forværrede undertrykkelse af den fredelige opposition og de nye tilfælde af fængslinger, og konstaterer, at disse handlinger er til skade for bestræbelserne for at forbedre forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Cuba, som var det primære mål med Rådets ændringer af 31. januar 2005 til ledsageforanstaltningerne til ovennævntes fælles holdning; anmoder derfor Rådet om at handle i overensstemmelse hermed;

4.   henstiller til Rådet og Kommissionen fortsat at tage de nødvendige initiativer med henblik på at forlange, at de politiske fanger sættes på fri fod, og at forfølgelsen af den politiske opposition og menneskerettighedsforkæmperne øjeblikkeligt bringes til ophør;

5.   understreger, at navnlig alle besøgende på højt niveau fra Den Europæiske Union bør tage menneskerettighedsspørgmålet op;

6.   opfordrer de cubanske myndigheder til ufortøvet at give Damas de Blanco tilladelse til at forlade øen, så de kan tage imod indbydelsen fra Europa-Parlamentet, og anmoder formanden om at gøre alt, hvad der står i hans magt for at sørge for, at prismodtagerne reelt og personligt får overrakt Sakharov-prisen;

7.   gentager sin indbydelse til Oswaldo Payá Sardiñas, og opfordrer de cubanske myndigheder til at give ham tilladelse til at rejse til Europa, således at han kan møde op i Fællesskabets institutioner;

8.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Cubas regering og Nationalforsamling samt til modtagerne af Europa-Parlamentets Sakharov-pris Damas de Blanco og Oswaldo Payá Sardiñas.

(1) EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 83.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.
(3) EFT L 322 af 12.12.1996, s. 1.

Seneste opdatering: 26. juli 2006Juridisk meddelelse