Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2535(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0150/2006

Razprave :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Glasovanja :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0097

Sprejeta besedila
PDF 94kWORD 50k
Četrtek, 16. marec 2006 - Strasbourg Končna izdaja
62. zasedanje Komisije ZN za človekove pravice (UNHCR, Ženeva)
P6_TA(2006)0097B6-0150, 0151, 0154, 0169 in 0187/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o izidu pogajanj o Svetu za človekove pravice in 62. zasedanju UNCHR

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Komisiji ZN za človekove pravice od leta 1996, kakor tudi resolucij z dne 29. januarja 2004 o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi narodi(1) , z dne 9. junija 2005 o reformi Združenih narodov(2) in z dne 29. septembra 2005(3) o izidu svetovnega vrha Združenih narodov, ki je potekal od 14. do 16. septembra 2005,

–   ob upoštevanju 62. zasedanja Komisije ZN za človekove pravice (UNCHR), ki naj bi potekalo od 13. marca do 21. aprila 2006,

–   ob upoštevanju poročila z naslovom "Varnejši svet – naša skupna odgovornost" visokega odbora generalnega sekretarja ZN o grožnjah, izzivih in spremembah z dne 1. decembra 2004,

–   ob upoštevanju poročila z naslovom "V večji svobodi: na poti k razvoju, varnosti in človekovim pravicam za vse" generalnega sekretarja ZN z dne 21. marca 2005,

–   ob upoštevanju končnega dokumenta svetovnega vrha ZN na visoki ravni iz leta 2005, sprejetega 16. septembra 2005 v New Yorku, kjer je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi Sveta za človekove pravice, ki bo nadomestil Komisijo ZN za človekove pravice, in kjer je bilo sklenjeno, da bodo pogajanja, ki jih bo vodil predsednik Generalne skupščine ZN, končana čim prej na 60. zasedanju, da bo mogoče določiti mandat in sestavo omenjenega sveta,

–   ob upoštevanju osnutka resolucije predsednika Generalne skupščine ZN o Svetu ZN za človekove pravice, predstavljenega 23. februarja 2006,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je spoštovanje, spodbujanje in varovanje univerzalnosti človekovih pravic del etičnega in pravnega reda Evropske unije ter eden od temeljnih kamnov evropske enotnosti in integritete,

B.   ker so Združeni narodi ena najprimernejših organizacij, ki lahko celovito rešuje vprašanja človekovih pravic in se sooča s sodobnimi izzivi za človeštvo,

C.   ker je osnutek resolucije o Svetu za človekove pravice(HRC) plod večmesečnih prizadevanj za soglasje;

D.   ker bi bil lahko HRC, čeprav ne bi mogel rešiti vseh največjih težav, učinkovito sredstvo za boljšo zaščito in spodbujanje človekovih pravic v Združenih narodih, ki na tem področju žal niso bili vedno najuspešnejši,

E.   ker bo 62. zasedanje Komisije ZN za človekove pravice (UNCHR) zadnje pred ustanovitvijo Sveta ZN za človekove pravice,

F.   ker je Evropski parlament za letošnje zasedanje UNHCR sestavil ad hoc delegacijo, tako kot v zadnjih sedmih letih,

Svet za človekove pravice

1.   odobrava sprejetje resolucije o ustanovitvi Sveta ZN za človekove pravice; je seznanjen z vlogo EU v prizadevanjih za uspešen izid pogajanj;

2.   odobrava ustanovitev manjšega, stalnega organa ZN, ki ga neposredno voli Generalna skupščina ZN, kar je prvi korak k spoštovanju zaveze s svetovnega vrha leta 2005 o krepitvi mehanizmov ZN za človekove pravice;

3.   zlasti pozdravlja dejstvo, da se bo HRC sestajal redno, in sicer najmanj trikrat letno, ter skliceval tudi izredna zasedanja, kjer se bo posvečal trenutnim kritičnim razmeram na področju človekovih pravic;

4.   odobrava dejstvo, da bo sistem neodvisnih posebnih postopkov UNCHR ohranjen; je seznanjen s tem, da bodo ti posebni postopki preverjeni v roku enega leta, in poziva EU, naj budno spremlja, ali se bodo izvajali tudi v prihodnje;

5.   pozdravlja dejstvo, da bodo neodvisne nevladne organizacije za človekove pravice še naprej sodelovale v razpravah, in upa, da se bo to sodelovanje v prihodnosti še izboljšalo in okrepilo; znova poziva k reformi odbora ZN za nevladne organizacije, da bo mogoče zagotoviti njihovo učinkovito sodelovanje;

6.   pozdravlja ustanovitev mehanizma za splošne redne preglede oziroma medsebojno nadzorovanje, ki naj bi zagotovil vsesplošno spremljanje človekovih pravic povsod po svetu in enako obravnavo za vse države članice; je seznanjen z zahtevo, da s tem mehanizmom ne bi smeli podvajati dela, ki ga opravljajo že organi iz pogodbe o ZN; poziva HRC, naj za ta pregled predvidi sklic posebnega zasedanja, poleg najmanj treh rednih letnih zasedanj v skupnem trajanju največ deset tednov, kakor določa resolucija;

7.   obžaluje, da je bil predlog o izvolitvi članic HRC z dvotretjinsko večino opuščen; kljub temu meni, da lahko postopek, po katerem so članice voljene neposredno in posamično s tajnim glasovanjem in morajo zbrati absolutno večino glasov v Generalni skupščini ZN, vlade pa morajo upoštevati zavezanost kandidatk varstvu človekovih pravic in njihove dosežke na tem področju, prepreči, da bi bile v HRC izvoljene najhujše kršiteljice človekovih pravic; pozdravlja uvedbo mehanizma, ki bo z dvotretjinsko večino glasov v Generalni skupščini ZN omogočal zamrznitev pravic iz članstva v HRC za države, ki grobo in sistematično kršijo človekove pravice;

8.   poziva vse države članice ZN, naj volijo države kandidatke z najvišjim standardom človekovih pravic, ki so ratificirale ključne pogodbe o človekovih pravicah, spoštujejo obveznost poročanja, izdajajo odprta povabila strokovnjakom ZN s področja človekovih pravic in si prizadevajo za izvajanje njihovih priporočil; poziva EU, naj vztraja pri tem, da morajo biti kandidatke predstavljene najmanj trideset dni pred volitvami, kar bo omogočilo javni nadzor njihove zavezanosti k varstvu človekovih pravic in dosežkov na tem področju;

9.   znova izraža mnenje, da bo lahko HRC človekove pravice uspešno varoval le, če bodo vsi vpleteni izkazali politično voljo za to, da postane vpliven in učinkovit organ;

10.   zato poziva vse države članice ZN, naj izpolnijo zaveze, ki so jih sprejele, in uvedejo mehanizme, ki so jih oblikovale, da bo HRC lahko tvorno varoval in spodbujal človekove pravice;

11.   poziva EU, naj odigra ključno vlogo v HRC in naj bo zgled pri prizadevanju za okrepljen organ ZN za človekove pravice, ki se bo zmožen odzvati na kršitve človekovih pravic po vsem svetu in takšne zaplete tudi reševati;

12.   znova poudarja potrebo po okrepljenem posvetovanju, sodelovanju in usklajevanju med EU in ZN, še posebej pa z novim HRC;

13.   potrjuje, da mora EU poskrbeti za usklajen, enoten in dobro pripravljen pristop pred in med zasedanji HCR ter po njih, da bo lahko učinkovito in uspešno prispevala k njegovemu delovanju;

14.   meni, da je v skladu s prakso Parlamenta, ki sodeluje na letnih zasedanjih UNCHR, primerno, da še naprej pošilja delegacije na pomembna zasedanja HCR;

62. zasedanje UNCHR

15.   je seznanjen z odločitvijo, da bo 62. zasedanje UNCHR prehodno, proceduralno in skrajšano;

16.   kljub temu meni, da to UNCHR ne bi smelo preprečiti, da opravlja naloge varovanja ter redno sprejema in izvaja vse svoje običajne dejavnosti;

17.   zato poziva članice Komisije za človekove pravice, naj poskrbijo za predstavitev, potrditev in razpravo o rezultatih posebnih postopkov, določenih na zadnjem zasedanju, kot je na primer poročilo generalnega sekretarja o sodelovanju s predstavniki organov OZN za človekove pravice, ter obnovijo mandate, ki so se končali, na primer mandat posebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN za zagovornike človekovih pravic; poudarja, da je treba zagovornikom človekovih pravic tudi v prihodnje omogočiti, da nagovorijo Komisijo in sodelujejo v razpravah;

o
o   o

18.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic,Varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, predsedniku 60. generalne skupščine in visoki komisarki ZN za človekove pravice.

(1) UL C 96 E, 21.4.2004, str. 79.
(2) P6_TA(2005)0237.
(3) P6_TA(2005)0362.

Zadnja posodobitev: 14. september 2006Pravno obvestilo