Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2545(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B6-0168/2006

Razprave :

PV 16/03/2006 - 16.1
CRE 16/03/2006 - 16.1

Glasovanja :

PV 16/03/2006 - 17.1

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0099

Sprejeta besedila
PDF 80kWORD 60k
Četrtek, 16. marec 2006 - Strasbourg Končna izdaja
Človekove pravice v Moldaviji in zlasti v Pridnestrju
P6_TA(2006)0099B6-0168, 0174, 0178, 0180, 0183 in 0186/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o spoštovanju človekovih pravic v Moldaviji in zlasti v Pridnestrju

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Moldaviji, zlasti tistih z dne 18. decembra 2003(1) , z dne 24. februarja 2005(2) o parlamentarnih volitvah v Moldaviji in z dne 28. aprila 2005 o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu (2004) in zadevnih politikah Evropske unije(3) ,

–   ob upoštevanju sklepne izjave in priporočil parlamentarnega odbora za sodelovanje med EU in Moldavijo z dne 6. in 7. oktobra 2005,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Moldavijo in Evropsko unijo (EU), ki je bil podpisan 28. novembra 1994 in ki je začel veljati 1. julija 1998,

–   ob upoštevanju izjav vrha Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) leta 1999 v Istanbulu in zasedanja ministrskega sveta OVSE leta 2002 v Oportu,

–   ob upoštevanju akcijskega načrta za Moldavijo, sprejetega na 7. seji sveta za sodelovanje med EU in Moldavijo 22. februarja 2005,

–   ob upoštevanju končnega poročila misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev z dne 6. marca 2005, ko je bila v splošnem izpolnjena večina obveznosti OVSE in so ustrezale standardom Sveta Evrope in drugim mednarodnim standardom za demokratične volitve kljub pomanjkljivostim pri pogojih volilne kampanje in dostopnosti medijev,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/96/SZVP o izvajanju Skupnega stališča 2004/179/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Moldavije(4) in Skupnega stališča Sveta 2006/95/SZVP o obnovitvi teh omejevalnih ukrepov za nadaljnjih 12 mesecev(5) ,

–   ob upoštevanju vmesne resolucije, ki jo je 1. marca 2006 sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope o sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) z dne 8. julija 2004 v zadevi Ilascu in drugi proti Moldaviji in Ruski federaciji,

–   ob upoštevanju člena 115 svojega Poslovnika,

A.   ker so v okviru Evropske sosedske politike priznane evropske težnje Moldavije in pomembnost Moldavije kot države z močnimi zgodovinskimi, kulturnimi in gospodarskimi vezmi z državami članicami,

B.   ker je bil v okviru evropske sosedske politike pripravljen akcijski načrt, ki vključuje tudi predloge za spodbujanje političnih in institucionalnih reform, ki bodo Moldaviji omogočile postopno vključevanje v politike in programe EU,

C.   ker je Evropska unija pred nedavnim naredila pomembne korake, da bi okrepila svoje delovanje v Republiki Moldaviji in pospešila iskanje rešitve spora v Pridnestrju, in sicer z odprtjem stalne delegacije Komisije v Chisinauju, z imenovanjem posebnega predstavnika EU za Moldavijo, ki naj prispeva k trajni rešitvi spora v Pridnestrju, in z ustanovitvijo misije EU za pomoč na mejah Moldaviji in Ukrajini (EUBAM),

D.   ker je leta 1992 Pridnestrje razglasilo neodvisnost po oboroženem sporu z rusko vojaško podporo, kar je povzročilo destabilizacijo celotno državo,

E.   ker obstaja zaskrbljenost, zlasti glede Pridnestrja, zaradi visoke stopnje kaznivih dejanj, prepredenosti družbe s korupcijo, globoko zakoreninjene sive ekonomije in nespoštovanja temeljnih svoboščin in človekovih pravic,

F.   ker samooklicane pridnestrske oblasti še naprej nadlegujejo neodvisne medije in nevladne organizacije ter diskriminirajo in preganjajo romunsko govoreče prebivalstvo,

G.   ker samooklicane pridnestrske oblasti še naprej zavračajo spoštovanje sodbe ESČP o končanju nezakonitega in samovoljnega pridržanja Andreia Ivantoca in Tudorja Petrova - Pope,

H.   ker po poročilih Andrei Ivantoc od 27. februarja 2006 gladovno stavka v znamenje protesta proti nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju osebja zapora v Tiraspolu,

1.   ostro obsoja, da pridnestrski režim zatira, nadleguje in zastrašuje predstavnike neodvisnih medijev, državljane, ki kritizirajo samooklicane oblasti, ter člane nevladnih organizacij in opozicije; obsoja prepoved financiranja nevladnih organizacij za tuje donatorje; obžaluje nepripravljenost režima, da bi se polno vključil v prizadevanja za mirno in celovito rešitev spora v Pridnestrju; zato pozdravlja podaljšanje prepovedi EU za izdajo vizumov članom pridnestrskega režima;

2.   globoko obžaluje dejstvo, da pridnestrske oblasti po več kot letu in pol, odkar je bila razglašena sodba ESČP v zadevi Ilascu in drugi, oba tožnika še naprej zadržujejo v zaporu; ugotavlja, da je ESČP v svoji sodbi posebej zavezalo toženi državi, naj ukreneta vse potrebno za končanje samovoljnega pridržanja tožnikov v zaporu in zagotovita takojšnjo izpustitev;

3.   poziva moldavske oblasti, naj si še naprej prizadevajo za prenehanje nezakonitega in samovoljnega pridržanja Andreia Ivantoca in Tudorja Petrova - Pope ter zagotovijo njuno takojšnjo izpustitev; odločno poziva ruske oblasti, naj aktivno spodbujajo vse učinkovite možnosti za prenehanje nezakonitega in samovoljnega pridržanja obeh zapornikov in za zagotovitev njune takojšnje izpustitve; poziva Svet, Komisijo in države članice, naj prosijo za takojšnjo izpustitev teh zapornikov;

4.   glede na odmevno in sporno obsodbo nekdanjega ministra za obrambo Valeriuja Pasata poziva moldavske oblasti, naj zagotovijo, da se bo lahko pritožbeni postopek nadaljeval pregledno in v skladu z mednarodno zakonodajo;

5.   izraža svojo odločno in trajno podporo prizadevanjem moldavskih oblasti za uspešno izvajanje akcijskega načrta v okviru sosedske politike EU; poziva Komisijo in Svet, naj podpreta moldavske oblasti pri njihovem procesu demokratizacije in uporabijo vsa diplomatska sredstva, da bi zmanjšali moč avtoritarnega in nezakonitega režima v Pridnestrju;

6.   poziva moldavsko vlado, naj še naprej izvaja reforme za izboljšanje pravne države in odpravo korupcije v institucijah, ob upoštevanju obveznosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta, ter poveča prizadevanja v boju proti vsem oblikam trgovine z ljudmi;

7.   upošteva zakon o preprečevanju trgovine z ljudmi in boj proti njej, sprejet 20. oktobra 2005, ki žrtvam trgovine z ljudmi zagotavlja brezplačne socialne storitve; poziva moldavske oblasti, naj dodatno pojasnijo, kako bo izvajanje slednjega financirano; poudarja, da je pomembno zagotoviti dodatna sredstva in osebje za posvetovalne organe na področju trgovine z ženskami in boljšega sodelovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju;

8.   pozdravlja konstruktivno sodelovanje med različnimi političnimi strankami moldavskega parlamenta; priznava pomen reform, ki zadevajo neodvisnost sodstva, obveščevalnih služb, volilne zakonodaje in računskega sodišča; poziva k okrepitvi pravosodne zmogljivosti države; poudarja pomen takojšnjega izvajanja teh in drugih reform;

9.   je prepričan, da bodo reforme v Moldaviji uspešne le, če bodo izvajane ob upoštevanju pravne države in temeljnih svoboščin; poziva, naj vse zainteresirane strani, vključno s civilno družbo, z združenimi močmi spodbujajo nadaljnji razvoj demokracije v državi;

10.   pozdravlja izvajanje skupne deklaracije ukrajinskega in moldavskega predsednika vlade o carinah z dne 30. decembra 2005; poziva gospodarske subjekte pridnestrske regije v Moldaviji, naj se vpišejo v register pri pristojnih oblasteh v Chisinauju, da bi spodbudili pretok blaga prek meje; poziva samooklicane pridnestrske oblasti, naj ne preprečijo te registracije;

11.   pozdravlja misijo EU za pomoč na mejah v Moldaviji in Ukrajini, ki bi lahko prispevala k širšim prizadevanjem, da bi našli uspešno in trajno rešitev spora v Pridnestrju; poudarja, da je boljši nadzor meja bistven za rešitev spora, vključno z omejitvijo trgovine z orožjem;

12.   poziva Komisijo, Svet in posebnega predstavnika za Moldavijo, naj si na vse možne načine prizadevata, da preprečita stopnjevanje sporov na meji;

13.   upošteva pozitivno, čeprav v nekaterih točkah kritično izjavo moldavskega parlamenta o ukrajinski pobudi za rešitev spora v Pridnestrju; poziva vpletene strani, naj se popolnoma vključujejo v pogajanja 5+2, v katerih Moldavija in njena pridnestrska regija, Rusija, Ukrajina in OVSE sodelujejo z EU in Združenimi državami Amerike v vlogi opazovalcev, in naj dosežejo politično rešitev spora v Pridnestrju;

14.   poziva Rusijo, naj nemudoma ustavi svojo podporo pridnestrskemu režimu in s tem potrdi svojo zavezanost ozemeljski celovitosti Moldavije, opredeljeni v ustavi Republike Moldavije, in naj brezpogojno umakne svoje enote, vključno s težkim orožjem in strelivom; poudarja, da bi morali v okviru sklepa, sprejetega na vrhu OVSE leta 1999 v Istanbulu, enote umakniti do konca leta 2002; poziva Svet, naj vključi to točko na dnevni red naslednjega vrha EU-Rusija;

15.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi in parlamentu Moldavije, vladi Romunije, vladi Ukrajine, vladi Ruske federacije, vladi Združenih držav Amerike, generalnemu sekretarju OVSE in generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

(1) UL C 91 E, 15.4.2004, str. 692.
(2) UL C 304 E, 1.12.2005, str. 398.
(3) UL C 45 E, 23.2.2006, str. 107.
(4) UL L 44, 15.2.2006, str. 32.
(5) UL L 44, 15.2.2006, str. 31.

Zadnja posodobitev: 14. september 2006Pravno obvestilo