Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0250/2006

Rozpravy :

PV 06/04/2006 - 12.1
CRE 06/04/2006 - 12.1

Hlasovanie :

PV 06/04/2006 - 13.1

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0142

Prijaté texty
PDF 90kWORD 52k
Štvrtok, 6. apríla 2006 - Štrasburg Finálna verzia
Darfúr
P6_TA(2006)0142B6-0250, 0251, 0255, 0257, 0260 a 0267/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o Darfúre

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému vrátane uznesenia zo 16. septembra 2004 o sudánskom regióne Darfúr(1) , ako aj na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ 3777/05 z 21. apríla 2005 o situácii v Sudáne(2) ,

–   so zreteľom na vyhlásenie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie z 10. marca 2006,

–   so zreteľom na humanitárnu dohodu o prímerí z 8. apríla 2004,

–   so zreteľom na mandát misie Africkej únie v Sudáne, ktorý bol v októbri 2004 predĺžený,

–   so zreteľom na pokračujúce mierové rozhovory, ktoré sa konajú v Abuji,

–   so zreteľom na zistenia svojej misie z februára 2004 a z augusta až septembra 2004, ako aj na zistenia misie AKT-EÚ z marca 2005,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Jan Pronk vo svojej správe pre Bezpečnostnú radu OSN uviedol, že v Darfúre naďalej dochádza k zabíjaniu, znásilňovaniu a porušovaniu ľudských práv, pričom znásilňovanie a sexuálne násilie nijako nepoľavuje ani v táboroch pre osoby presídlené v rámci krajiny (IDP), ani mimo nich,

B.   keďže prímerie v regióne sa nedodržiava, pričom rebeli patriaci k Sudánskej oslobodzovacej armáde (SLA) ho porušujú ešte intenzívnejšie, a keďže rebeli z Hnutia za spravodlivosť a rovnosť (JEM) vyhlásili, že budú požadovať nezávislosť regiónu, pokiaľ sa čoskoro nenájde riešenie konfliktu,

C.   keďže vláda Sudánu naďalej aktívne podporuje ozbrojené skupiny Janjaweed, a to ich nielen ozbrojovaním, ale aj priamou účasťou na útokoch na dediny za pomoci zabezpečovacích vozidiel(3) , a keďže očití svedkovia uvádzajú aj streľbu z vládnych helikoptér(4) ,

D.   keďže misia Africkej únie v Sudáne bola predĺžená do 30. septembra 2006, pričom po tomto dátume bude medzinárodnú prítomnosť priamo zabezpečovať OSN,

E.   keďže vláda Sudánu vyhlásila, že takáto operácia zo strany OSN by sa rovnala kolonializmu, a pohrozila svojím odchodom z Africkej únie, pokiaľ k tomu dôjde,

F.   keďže pôvodným mandátom misie AMIS bolo chrániť pozorovateľov z AÚ, ktorí sledovali porušovanie humanitárnej dohody o prímerí, keďže tento mandát bol v októbri 2004 rozšírený tak, aby AMIS umožnil ochraňovať civilistov, v prípade ktorých usúdi, že "sa nachádzajú v bezprostrednom ohrození a v bezprostrednej blízkosti"; keďže ochrana civilistov nebola nikdy ústredným bodom mandátu tejto misie,

G.   keďže konflikt v Darfúre, ako aj ochrana pred trestným stíhaním čoraz viac ovplyvňujú stabilitu vo východnej časti susedného Čadu a naďalej predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

H.   keďže vláda Sudánu zabránila zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátorovi pre poskytovanie pomoci v núdzových situáciách Janovi Egelandovi v návšteve Darfúru 3. apríla 2006, keďže prístup humanitárnej pomoci, ako aj všetkých humanitárnych pracovníkov do Darfúru sa momentálne považuje za najhorší za posledné dva roky,

I.   keďže Bezpečnostná rada OSN v marci 2005 postúpila otázku konfliktu v Darfúre Medzinárodnému trestnému súdu (MTS), v dôsledku čoho sa začalo vyšetrovanie vedúce k odovzdaniu zoznamu mien 51 potenciálnych podozrivých súdu v Haagu,

J.   keďže vláda Sudánu v snahe zabrániť vydaniu sudánskych vládnych úradníkov podozrivých z vojnových zločinov MTS zriadila vlastné špeciálne súdy v Darfúre, ktoré sa majú zaoberať vojnovými zločinmi a porušovaním ľudských práv,

K.   keďže do dnešného dňa tieto špeciálne súdy nezačali trestné stíhanie proti žiadnym vládnym úradníkom, príslušníkom milície či iným jednotlivcom zodpovedným za závažné porušenia ľudských práv v Darfúre,

L.   keďže 6. marca 2006 bola pri tábore Al Shareif prepadnutá skupinka štyroch dospievajúcich dievčat, pričom tento útok skončil smrťou útočníka; keďže polícia postúpila prípad týchto štyroch dievčat štátnemu prokurátorovi ako obžalobu z vraždy,

M.   keďže Rusko a Čína naďalej dodávajú vláde Sudánu zbrane; keďže obe tieto krajiny v posledných šiestich mesiacoch neustále blokujú úsilie Bezpečnostnej rady OSN uvaliť na Sudán sankcie,

1.   vyslovuje poľutovanie nad tým, že zo všetkých strán pokračuje násilie a znásilňovanie, a odsudzuje neustálu podporu skupinám Janjaweed zo strany vlády Sudánu(5) ;

2.   nalieha na Bezpečnostnú radu OSN, aby sa stretla s cieľom riešiť násilie v Darfúre, ktoré sa už rovná genocíde, a aby na vlastnú zodpovednosť podnikla kroky na ochranu civilistov tým, že stanoví jednoznačný mandát v zmysle kapitoly VII Charty OSN najneskôr k 1. októbru 2006 alebo ešte pred týmto dňom (po uplynutí mandátu misie Africkej únie v Darfúre dňa 30. septembra 2006);

3.   vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby rozšírila zbrojné embargo v Darfúre na celý Sudán a aby podporila úsilie, ktoré Africká únia v Darfúre vyvíja na dosiahnutie plnej prevádzkovej kapacity a na dôrazné uplatňovanie svojho mandátu na ochranu civilistov dovtedy, kým tento neprejde na misiu OSN;

4.   zdôrazňuje, že mandát síl AMIS bol v prvom rade zameraný na pozorovanie porušovania humanitárnej dohody o prímerí; kritizuje medzinárodné spoločenstvo za to, že už skôr nepodniklo kroky na ochranu civilistov;

5.   vyzýva členské štáty EÚ, aby dodržali svoje záväzky poskytnúť vojenských pozorovateľov, štábnych dôstojníkov a civilnú políciu na zvýšenie bezpečnosti v Darfúre a zabezpečiť, aby súčasná misia AMIS mala k dispozícii dostatok finančných prostriedkov aj vybavenia na uplatňovanie svojho obmedzeného mandátu v čo najširšej miere;

6.   víta rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN z marca 2006 o zákaze ofenzívnych letov v Darfúre; vyzýva na účinné presadzovanie bezletovej zóny nad Darfúrom;

7.   vyzýva EÚ, USA a iných medzinárodných aktérov, aby prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré pomôžu ukončiť beztrestnosť tým, že sa bude presadzovať režim sankcií Bezpečnostnej rady, ako aj úsilím o to, aby tento režim zahŕňal cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí bránia rozmiestňovaniu síl OSN alebo sa inak podieľajú na zneužívaní civilistov;

8.   vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo vyšetrovanie porušovania medzinárodných humanitárnych a ľudských práv v Darfúre, ktoré vedie MTS;

9.   pripája sa k výzve UNHCR na ukončenie násilných odvodov sudánskych utečencov v Čade do armády; požaduje vytvorenie čadsko-sudánskej jednotky na pozorovanie hraníc, ako sa stanovuje v dohode, ktorú 10. februára 2006 podpísali prezidenti oboch krajín;

10.   dôrazne kritizuje vládu Sudánu za to, že zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátorovi pre poskytovanie pomoci v núdzových situáciách Janovi Egelandovi zabránila v návšteve Darfúru;

11.   vyzýva Africkú úniu, aby naďalej zohrávala vedúcu úlohu v mierových rozhovoroch v Abuji a ostatné zúčastnené strany, aby pracovali na dosiahnutí cieľov týchto rozhovorov;

12.   vyzýva vládu Sudánu, aby spolupracovala s mimovládnymi organizáciami v prospech svojho ľudu; vyzýva vládu, aby zrevidovala akt týkajúci sa organizácie dobrovoľných a humanitárnych prác na rok 2006 s cieľom zosúladiť ho s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; trvá na tom, aby sudánsky Výbor pre humanitárnu pomoc (VHP) uľahčil vydávanie víz a cestovných povolení humanitárnym pracovníkom a aby ukončil prenasledovanie medzinárodných mimovládnych organizácií; kritizuje nedostatočnú nezávislosť VHP od vlády Sudánu;

13.   vyzýva vládu Sudánu, aby prepustila Amounu Mohamed Ahmedovú (17), Fayzu Ismail Abakerovú (16), Houdu Ismail Abdel Rahmanovú (17) a Zahru Adam Abdelaovú (17), kým sa ich prípad nevyšetrí, a domnieva sa, že tieto dievčatá by mali dostať náležitú starostlivosť ako obete pokusu o znásilnenie;

14.   kritizuje ruské a čínske snahy blokovať kroky Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa Darfúru; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo väčší tlak na tieto krajiny a zabránilo tomu, aby hospodárske záujmy týchto krajín týkajúce sa ropy a predaja zbraní oslabili úsilie o nastolenie mieru v Darfúre;

15.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde Sudánu, Bezpečnostnej rade OSN, Janovi Pronkovi, Janovi Egelandovi, Kofimu Annanovi, ako aj predsedom vlád krajín AKT.

(1) Ú. v. EÚ C 140 E, 9.6.2005, s. 153.
(2) Ú. v. EÚ C 272, 3.11.2005, s. 43.
(3) Ako sa uvádza v Správe o porušovaní prímeria č. 96/05 vydanej Komisiou Africkej únie pre prímerie o údajných útokoch zo strany vlády Sudánu na trhovisko v Umm Zoor dňa 16. júla 2005, v ktorej sa dospelo k záveru, že k porušeniu prímeria došlo zo strany skupín Janjaweed a sudánskych vládnych jednotiek.
(4) Ako sa uvádza v poslednej správe Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o Sudáne, ktorá bola uverejnená 27. januára 2006, strany 10-11.
(5) Ako sa uvádza v Správe o porušovaní prímeria č. 96/05 vydanej Komisiou Africkej únie pre prímerie (pozri poznámku 1 k odôvodneniu C) a v súvislosti s tvrdením osobitného vyslanca OSN v Darfúre Jana Pronka z 21. marca 2006 o tom, že "velitelia AÚ prítomní na mieste otvorene hovoria o pokračovaní podpory milície zo strany ozbrojených síl spojených s vládou".

Posledná úprava: 14. septembra 2006Právne oznámenie