Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2554(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B6-0265/2006

Debates :

PV 06/04/2006 - 12.2
CRE 06/04/2006 - 12.2

Balsojumi :

PV 06/04/2006 - 13.2

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0143

Pieņemtie teksti
PDF 97kWORD 48k
Ceturtdiena, 2006. gada 6. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Irāka: asīriešu kopiena un stāvoklis Irākas cietumos
P6_TA(2006)0143B6-0252, 0258, 0263 un 0265/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Irāku: asīriešu kopiena un stāvoklis Irākas cietumos

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā tā 2005. gada 24. februāra rezolūciju par ES prioritātēm un ieteikumiem ANO Cilvēktiesību komisijas 61. sesijai Ženēvā (no 2005. gada 14. marta līdz 22. aprīlim)(1) ,

–   ņemot vērā tā 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2004. gadā un ES politiku šajā jomā(2) ,

–   ņemot vērā tā 2005. gada 6. jūlija rezolūciju par Eiropas Savienību un Irāku – iesaistīšanās pamats(3) ;

–   ņemot vērā Vispārējās un ārlietu padomes 2005. gada 21. februāra lēmumu izveidot Integrēto tiesiskuma misiju Irākā (EUJUST LEX) ,

–   ņemot vēra Ārlietu padomes 2005. gada 7. novembra secinājumus par Irāku,

–   ņemot vēra Ārlietu padomes 2006. gada 27. februāra secinājumus par Irāku,

–   ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem cietsirdīgiem, necilvēcīgiem un pazemojošiem soda veidiem,

–   ņemot vērā 2005. gada Irākas Konstitūcijas 35. pantu, Kriminālkodeksa 333. pantu un Kriminālprocesa kodeksa 127. pantu, kas aizliedz visu veidu spīdzināšanu,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

Asīrieši (haldieši, sīrieši un citas kristiešu minoritātes)

A.   tā kā 2006. gada 29. janvārī tika veikti uzbrukumi četrām baznīcām un Vatikāna pārstāvniecības birojiem Bagdādē, kā arī divām baznīcām Kirkūkā, nogalinot trīs cilvēkus (tostarp četrpadsmit gadus vecu pusaudzi) un vairākus ievainojot;

B.   tā kā asīrieši (haldieši, sīrieši un citas kristiešu minoritātes) arvien biežāk kļūst par upuriem plānotai vardarbībai, piemēram, īpašuma izpostīšanai, nolaupīšanai, uzbrukumiem baznīcām, vajāšanai, izspiešanai un spīdzināšanai par islāma neievērošanu;

C.   atzīstot, ka pieaudzis arī uzbrukumu skaits kristiešu studentiem Irākas universitātēs, jo īpaši Mosulā, un ka kristiešiem Mosulā ir teikts, lai pamet šo apgabalu;

D.   atzīmējot drausmīgo stāvokli, kādā atrodas Irākas kristiešu bēgļi kaimiņvalstīs, jo īpaši Sīrijā un Jordānā, kur saskaņā ar ANO Bēgļu aģentūras (UNCHR) ziņojumu viņi nesaņem starptautisko palīdzību;

E.   tā kā asīrieši (haldieši, sīrieši un citas kristiešu minoritātes) ir senas iedzimto tautas, kas vajāšanas un piespiedu emigrācijas dēļ ir apdraudētas, un pastāv draudi, viņu kultūra varētu izzust;

Stāvoklis Irākas cietumos

F.   tā kā saskaņā ar ANO Palīdzības misijas Irākā (UNAMI) Cilvēktiesību biroja sniegto informāciju īpašas bažas rada Irākā veikto apcietinājumu apstākļi un tiesiskums;

G.   tā kā saskaņā ar Irākas Cilvēktiesību ministrijas sniegtajiem datiem 2006. gada 28. februārī Irākas cietumos pavisam bija 29 565 ieslodzīto: 14 229 atradās Irākas Daudznacionālo spēku (MNF-I) uzraudzībā, 8 391 – Tieslietu ministrijas uzraudzībā, 488 mazgadīgie – Nodarbinātības un sociālo lietu ministrijas uzraudzībā, 5 997 – Iekšlietu ministrijas uzraudzībā un 490 – Aizsardzības ministrijas uzraudzībā;

H.   tā kā Irākas ministriju pārstāvji veic to ieslodzījuma vietu inspekciju, kuras atrodas Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai kuras visā valsts teritorijā pārvalda īpašie spēki;

I.   tā kā EUJUST LEX sniedz nepieciešamo apmācību vairāk nekā 700 Irākas tiesu iestāžu, policijas un cietumu darbiniekiem;

J.   tā kā Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām paredz, ka neviens nedrīkst tikt patvaļīgi apcietināts un ka brīvības atņemšanai jābalstās uz likumā noteiktiem pamatojumiem un procedūrām, un mudina visas puses piemērot šā pakta noteikumus;

Asīrieši (haldieši, sīrieši un citas kristiešu minoritātes)

1.   asi nosoda visus vardarbības aktus pret asīriešiem (haldiešiem, sīriešiem un citām kristiešu minoritātēm) Irākā; mudina Irākas varas iestādes un MNF-I atrast personas, kas izdarījušas šos smagos noziegumus, un vainīgos pēc iespējas ātrāk nodot tiesai;

2.   mudina Irākas varas iestādes saskaņā ar to starptautiskajām saistībām pasargāt asīriešus (haldiešus, sīriešus un citas kristiešu minoritātes) no diskriminācijas;

3.   mudina Irākas varas iestādes palielināt asīriešu (haldiešu, sīriešu un citu kristiešu minoritāšu) drošību un veicināt asīriešu (haldiešu, sīriešu un citu kristiešu minoritāšu) bēgļu atgriešanos un pārcelšanos uz dzīvi drošā vidē, kurā ciena viņu tradīcijas un dzīvesveidu;

4.   aicina Irākas kristiešus piedalīties savas teritorijas un ciematu atjaunošanā un pārvaldē Ziemeļirākā un citur valstī, lai saglabātu savu kultūras, reliģisko un etnisko identitāti vienotā un nedalītā valstī;

5.   pilnībā atbalsta Irākas politisko un reliģisko vadītāju aicinājumus būt iecietīgiem un mudina Irākā dzīvojošās kopienas tikties un uzsākt dialogu, pamatojoties uz savstarpēju cieņu; pilnībā atbalsta ANO centienus valsts dialoga kontekstā veicināt kopienu dialogu; atzinīgi vērtē Arābu līgas iniciatīvu rīkot otro valsts iekšējā izlīguma konferenci ar visu Irākas kopienu piedalīšanos;

6.   mudina Irākas Pārstāvju padomes Konstitucionālo komiteju tās izstrādātajos konstitūcijas grozījumu priekšlikumos saglabāt visu Irākas kopienu tiesības uz savu kultūru un reliģisko pārliecību;

7.   aicina Komisiju un Padomi veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai asīriešiem (haldiešiem, sīriešiem un citām kristiešu minoritātēm) sniegtu atbalstu un aizsardzību;

Stāvoklis Irākas cietumos

8.   izsaka bažas par ieslodzīto stāvokli cietumos un citās ieslodzījuma vietās Irākā; atkārtoti nosoda ieslodzīto spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību pret viņiem; aicina Irākas varas iestādes un MNF-I nodrošināt ieslodzījuma apstākļus, kas atbilst starptautiskajām apcietinājumā turēšanas normām;

9.   aicina MNF-I un Irākas varas iestādes nekavējoties paziņot visu atlikušo ieslodzīto personības un nodrošināt, lai viņiem būtu pieejams advokāts un iespēja tikties ar ģimeni, kā arī lai viņi tiktu informēti par savas aizturēšanas iemesliem;

10.   aicina Irākas varas iestādes un MNF-I veikt atbilstīgus drošības pasākumus, lai pasargātu ieslodzītos no spīdzināšanas un sliktas izturēšanās:

   a) nodrošinot, ka par visām šāda veida apsūdzībām nevilcinoties tiek veikta pamatīga un neatkarīga izmeklēšana un ka tiesai tiek nodota jebkura militārpersona, drošības vai cita amatpersona, kas spīdzinājusi, likusi spīdzināt vai atļāvusi spīdzināšanu;
   b) nodrošinot, ka ieslodzītie spēj sevi efektīvi aizstāvēt tiesā un ka notiek pienācīgs tiesas process;
   c) vai nu tiesāt visas pašlaik apcietinājumā turētās personas, kas nav apsūdzētas starptautiski atzītos noziegumiem, vai arī tās atbrīvot;

11.   atzinīgi vērtē MNF-I veikto pastāvīgo izmeklēšanu lietās par vardarbību pret ieslodzītajiem;

12.   atzinīgi vērtē Irākas varas iestāžu veikto ieslodzījuma vietu inspekciju visā valsts teritorijā; atzinīgi vērtē to, ka tiek plānots veikt vēl vairāk inspekciju; atzinīgi vērtē to, ka UNAMI veicina šo procesu;

13.   aicina MNF-I un Irākas varas iestādes ļaut Sarkanā Krusta Starptautiskajai komitejai neierobežoti piekļūt visām Apvienotās Karalistes un ASV pārziņā esošajām ieslodzījuma vietām;

14.   atbalsta Irākas Cilvēktiesību ministrijas nerimstošos centienus uzturēt augstus cilvēktiesību standartus, tostarp attiecībā uz personām, kas atrodas ieslodzījumā;

15.   atbalsta EUJUST LEX ; atzīmē, ka Irākas varas iestādes ir lūgušas pagarināt misijas uzturēšanās laiku pēc tās pilnvaru beigām un paplašināt sniegto apmācību jomu; mudina Komisiju un Padomi pagarināt misijas uzturēšanās laiku pēc tās pilnvaru beigām un paplašināt sniegtās apmācības jomu, iekļaujot tiesu medicīnisko ekspertīzi;

16.   aicina Irākas Pārstāvju padomi ratificēt Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem;

17.   aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis arī turpmāk sniegt atbalstu cilvēktiesību un tiesiskuma nostiprināšanai Irākā;

o
o   o

18.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Irākas pagaidu valdībai, Irākas Pārstāvju padomei, Amerikas Savienoto Valstu valdībai, citu MNF-I dalībvalstu valdībām un ANO ģenerālsekretāram.

(1) OV C 304 E, 1.12.2005., 375. lpp.
(2) OV C 45 E, 23.2.2006., 107. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0288.

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 14. septembraJuridisks paziņojums